Middelburg Dronk

Mercurius


Mercurius
Locatie Koepoortstraat
Periode 1920-1930
Eigenaar F.A. Gabrielse
Voorganger Werkmansvereeniging


FO085914.jpg

Beschrijving

Lokaliteit aan de Koepoortstraat E 61 (later vernummerd tot 13) in Middelburg. Koop-, en later veilinghuis Mercurius was de opvolger van de Werkmansvereeniging, naast veilingen werden in het gebouw ook toneel- en filmvoorstellingen georganiseerd waarvoor entree werd geheven. Naast deze uitingen van sociaal culturele aard werden ook bals en feesten georganiseerd - er was tenslotte een vergunning voor de verkoop van alcoholhoudende drank. Het pand is thans in gebruik als boekbinderij.

Geschiedenis

Verkooplokaal Mecurius startte in 1922 op het adres Koepoortstraat E 61 te Middelburg - in datzelfde jaar vroeg F.A. Gabrielse om verlof tot den verkoop voor gebruik ter plaatse van verkoop uitsluitend van alcoholhoudende drank, anderen dan sterken drank op het adres. Natuurlijk werden er voornamelijk veilingen georganiseerd, maar men kon er ook toneel- en filmvoorstellingen en feest- en dansavonden bezoeken. Gabrielse zit in 1942 nog steeds in Mercurius en vraagt dat jaar opnieuw verlof A aan. In 1962 hield Mercurius op te bestaan en ging het pand verder onder de naam "Het Notarishuis".

Foto's

Meer foto's zijn te vinden op Mercurius/fotos


Naamgeving

De oorspronkelijke betekenis van Mercurius valt af te leiden uit zijn Latijnse naam (merx,koopwaar, mercatura, koophandel) - Mercurius was in de mythologie dus de godheid van de koophandel en werd afgebeeld met een geldzak. Mercurius werd ook wel Notarishuis of De Vendue genoemd.

Eigenaars

  • F.A. Gabrielse 1922-zeker tot 1943

Bijzonderheden

Aangezien het verkoophuis (later veilinghuis) eigenaar van het pand was, hanteerde men de zelfde formule als de sociëteiten, d.w.z. men had een conciërge c.q. kastelein in dienst die het horecagedeelte voor zijn rekening nam - hij wordt, om praktische redenen, wel genoemd als eigenaar.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Koepoortstraat E 61 (later vernummerd tot 13) te Middelburg.

Externe links

Bronnen