Middelburg Dronk

Werkmansvereeniging


Werkmansvereeniging
Locatie Koepoortstraat
Periode 1870-1880
Eigenaar G. de Jager
J. v.d. Hoek
Opvolger Mercurius


SNC00042.jpg

Beschrijving

Lokaliteit aan de Koepoortstraat E 61 (later vernummerd tot 13) in Middelburg. De Werkmansvereeniging was, evenals De Gouden Poorte later, een links bolwerk waar werd vergaderd door allerhande vakbonden en linkse organisaties. Er werden ook tentoonstellingen, lezingen, toneelvoorstellingen georganiseerd waarvoor entree werd geheven. Naast deze uitingen van sociaal culturele aard werden ook bals en feesten georganiseerd - er was tenslotte een vergunning voor de verkoop van sterken drank in het klein.

Geschiedenis

De eerste advertenties (rond 1875) geven aan dat in het pand van de Werkmansvereeniging aan de Koepoortstraat E 61 te Middelburg verschillen festiviteiten plaatsvonden - er werd veel vergaderd door de linkse kerk, maar er werden ook meer plezierige evenementen georganiseerd. In 1881 vraagt G. de Jager (had eerder De Nieuwe Kersenboom ) een vergunning voor het schenken van sterken drank in het klein aan voor het adres Koepoortstraat E 61 Middelburg - hij stond in 1880 al op het adres geregistreerd (zeeuwengezocht [1]). Een aantal jaren later is J. van der Hoek conciërge en kastelein van de Werkmansvereeniging. Maar hij heeft een bijhandel, want het boek Hop en gerst veredeld van Eric Hageman en Toon Franken meldt, dat hij tevens Pilsener-Bier van brouwerij "De Meiboom" verkocht - bijgaande advertentie geeft aan dat wederverkopers rabat, oftewel korting, kregen. J. van der Hoek zou later nog een aantal jaren café Het Gouden Slot aan de Wal in Middelburg uitbaten. Het pand werd in 1921 verkocht en werd een Verkooplokaal genaamd "Mercurius".

Foto's

Meer foto's zijn te vinden op Werkmansvereeniging/fotos


Naamgeving

Eigenaars

  • G. de Jager 1880
  • J. v.d. Hoek 1909

Bijzonderheden

Aangezien de Werkmansvereeniging eigenaar van het pand was, hanteerde men de zelfde formule als de sociëteiten, d.w.z. men had conciërges c.q. kasteleins in dienst die het horecagedeelte voor hun rekening namen - zij worden, om praktische redenen, wel genoemd als eigenaar.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Koepoortstraat E 61 (later vernummerd tot 13) te Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek