Middelburg Dronk

Schoolmeester

 

Schoolmeester

Herenstraat 6B
Middelburg

 

Café dat eerst op het adres Oude Kerkstraat B 94 (later vernummerd tot 9-11) was gevestigd, in de periode 1940-1951 in de Schuitvlotstraat 4 en tenslotte in de Herenstraat 6b te Middelburg - die zaak is een voorloper van De Pul, Het Zwarte Schaap, 't Biersjoppie en De Poort.

Geschiedenis

1914
Arie Schoolmeester

In 1914 neemt Arie Schoolmeester de bierhal van J.P. Geldof in de Oude Kerkstraat B 94 over. Op 19 juli 1931 overlijdt Arie Schoolmeester op 58-jarige leeftijd (zeeuwengezocht [1]) - hij staat geregistreerd als bierhuishouder.

1931
Neeltje Krijger

Wanneer Arie Schoolmeester in 1931 overlijdt zet zijn weduwe Neeltje Krijger de zaak voort - ze staat ook als caféhoudster geregistreerd (zeeuwengezocht [2]). Wanneer de Oude Kerkstraat tijdens W.O. II wordt weggevaagd vindt het café tijdelijk domicilie in de Schuitvlotstraat 4. Een artikel uit de PZC van 20 juni 1951 meldt het volgende: In de Herenstraat zelf kwam het café van de wed. Schoolmeester klaar - de Schuitvlotstraat verloor een café. Neeltje Krijger overlijdt op 23 april 1953 - ze is dan 81 jaar (zeeuwengezocht [3])

1951
Ko Schoolmeester

Neeltje Krijger deed in 1951 de zaak over aan zoon Ko, want die vraagt in november van dat jaar verlof A aan voor de benedenlokaliteit van het perceel Herenstraat 6B. Ko Schoolmeester blijft in zijn café tot 1966, waarna hij het pand, als een soort pensioenvoorziening, verhuurt aan Heineken - in 1966 wordt café De Pul in het pand geopend.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Schoolmeester/fotos.


Bijzonderheden

  • Mogelijk heette het café officieel 't Mugje, maar iedereen had het over het cafe Schoolmeester.

Mooie verhalen

Het café was eigendom van Ko Schoolmeester, de zoon van Arie Schoolmeester, die voor de Tweede Wereldoorlog aan de Oude Kerkstraat 9-11 in Middelburg een bierhal met bottelarij runde, en in de oorlog tijdelijk verhuisde naar de Schuitvlotstraat 4. Dat café werd in 1914 overgenomen van de weduwe Dekker. Uit het boek Hop en gerst veredeld: "Arie Schoolmeester nam in 1914 de bierhal met bottelarij over van de de weduwe van J.P. Geldof aan de Oude Kerkstraat B 94. Hij zette de verkoop van het biermerk Drie Hoefijzers voort.[...] Arie Schoolmeester overleed in 1932. Zijn vrouw Neeltje Schoolmeester-Krijger, die toen 71 jaar was, werd formeel de eigenares, terwijl zoon Ko de zaak ging runnen. Getuige een eerdere advertentie in de Faam was Ko in 1919 al op 19-jarige leeftijd werkzaam in de zaak. In de jaren '30 was er geen sprake meer van een agentschap. Het bier was alleen nog te koop in het café en de winkel en in tegenstelling tot Pieters bracht Schoolmeester het bier niet meer bij de klanten.
[...]
In de jaren '40 was het café van Ko Schoolmeester een begrip. Dat was voornamelijk gelegen in de nog ambachtelijke behandeling die hij het bier - nog steeds De Drie Hoefijzers- meegaf bij het bottelen.[...] In Middelburg gonsde in ieder geval het gerucht dat het bier van Schoolmeester 'zwaar bier' was. Waarschijnlijk had dit meer te maken met het lagere gehalte van het koolzuur in het bier, waardoor men het sneller wegdronk. Het flessenbier werd alleen in het café verkocht; de goede kwaliteit van het bier werd alom geroemd. Wel was het zo, dat Ko zijn klanten niet toestond om het café in beschonken toestand te verlaten. Degene bij wie hij dit zag aankomen, werd resoluut de deur gewezen, zoals hij eveneens van zijn vader had geleerd.
Begin jaren '50 kocht Ko Schoolmeester het café in de Herenstraat. Het bottelen was geen gangbare praktijk meer en ook Ko stapte over op het tappen.[...] Naast zijn café had hij een parttimebaan als gemeenteambtenaar bij de woningtoedeling. In het midden van de jaren zestig bereikte Ko de 65-jarige leeftijd en stopte hij met het café. Hij had niet veel pensioenrechten kunnen opbouwen en verhuurde het pand, als een vorm van pensioenvoorziening, aan Heineken, die het weer doorverhuurde aan J. Degenaars."

Externe links

Bronnen