Middelburg Dronk

Taveerne Koningstraat

 

Taveerne Koningstraat

Koningstraat 18
4331 CM Middelburg

 

Een taveerne of herberg en later een winkel annex café aan de Koningstraat 18 (was eerder Koningstraat E 258) te Middelburg.

Geschiedenis

1857
Andries Sturm

In 1857 trouwt Andries Sturm met Pietronella Andriessen (zeeuwengezocht [1] en hij opent een kruidenierszaak, waar ook wat gedronken kan worden, op het adres Koningstraat E 258 (later Koningstraat 18) - hij zit tot 1870 in de zaak.

1870
Louis Maas

In 1870 volgt Louis Jacob Philip Maas Sturm op en hij staat dat jaar ook op het adres Koningstraat E 258 geregistreerd als winkelier (zeeuwengezocht [2]) - Maas vertrekt in 1878 naar de Korte Noordstraat waar hij een kolenhandel overneemt en tapperij In De Drie Klavers in het pand opent.

1878
Gerrit Adriaan Romijn

In 1878 is Gerrit Adriaan Romijn (zeeuwengezocht [3]) winkelier van dienst - zijn winkel krijgt in 1881 - het jaar dat de Drankwet wordt ingevoerd - verlof A dus er mag nu ook officieel licht alcoholische drank zoals bier of wijn worden geschonken.

1920
J. Joziasse

Wanneer Romijn in 1920 overlijdt neemt J. Joziasse de zaak over. Hij staat in 1940 op het adres geregistreerd als melkslijter (zeeuwengezocht [4]) en hij blijft eigenaar tot 1954 - in dat jaar opent Alewijnse in het pand.

Foto's


Naamgeving

Aangezien de naam van de zaak vooralsnog ontbreekt is gekozen voor de huidige naam.

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Taveerne Koningstraat

Enige dagen sprak ik Pieter van Giezen (zie ook Het Stadhuis) in Seventy Seven en hij vertelde dat er vroeger een taveerne heeft gestaan op het adres Koningstraat 18, het pand waar Alewijnse een zogenaamde speakeasy had. Pieter had dit ontdekt toen hij een vriend, die het pand had gekocht, hielp met de verbouwing en er papieren opdoken over de taveerne - helaas zijn die verloren gegaan en Pieter kon zich de naam van de taveerne niet meer herinneren. Deze kwestie vroeg om nader onderzoek en al snel stuitte ik op het Archeologisch bureauonderzoek Koningstraat 2 t/m 18 te Middelburg, gemeente Middelburg van B.H.F.M. Meijlink uit 2007. En daar stond een zeer interessante passage in die hieronder integraal wordt geciteerd:

"Op grond van een inspectie van de huizen, die momenteel leegstaan, bestaat het vermoeden dat de beide panden Koningstraat 16 en 18 mogelijk nog overeind staan sinds de 17e of 18e eeuw. Dit is gebaseerd op de observatie van draagconstructie bestaande uit een oudere houten balkenconstructie. De overige panden stammen naar alle waarschijnlijkheid uit de vorige eeuw. Uit het feit dat in het Zeeuws archief geen bouwtekeningen van deze huizen bewaard zijn, kan worden verondersteld dat zijn van voor de Tweede Wereldoorlog stammen. Het 2de vervolg op de minuutplan uit 1922 geeft al de huidige perceelindeling en mogelijk ook de huidige bebouwing weer. Daarentegen kan ook niet worden uitgesloten dat de panden stammen uit de periode van wederopbouw na de oorlog. Van belang voor het archeologisch onderzoek is de bepaling of tijdens de bouw van de huidige panden het archeologische bodemarchief is verstoord, bijvoorbeeld door de bouw van kelders. Zoals gezegd zijn van de panden in het Zeeuws Archief geen bouwtekeningen ten behoeve van de bouw aanwezig. Zodoende kon op deze weg niet ook achterhaald worden of de panden (of enkele daarvan) van een kelder zijn voorzien. Wel zijn van enkele panden aan de Koningstraat bouwtekeningen aanwezig ten behoeve van renovatie in de 70-er jaren van de vorige eeuw. Op deze tekeningen is geen kelder ingetekend. Voor- en achtergevels rusten volgens deze tekeningen op een muurfundament waarvan de exacte diepte niet bekend was. Inspectie van de panden resulteerde in de vaststelling dat nergens een trap naar een kelder aanwezig was en dat er onder de panden slechts sprake moet zijn van een kruipruimte. Hierop wijzen ook de zeer kleine ventilatiegaatjes onder aan de gevels aan de straatzijde. De kruipruimtes zijn bij de bouw van de panden niet volledig uitgegraven. Dit blijkt uit het feit dat de voormalige bewoner van het pand Koningstraat 18 bij het uitbreken van zijn vloer op de bovenkant van middeleeuwse fundamenten is gestuit. Het uitbreken van de vloer geschiedde gelijktijdig met de opgraving op het terrein van de voormalige Berghuijskazerne. De voormalige bewoner heeft enkele archeologische medewerkers van de opgraving op de muurresten onder zijn vloer geattendeerd. Volgens één van dezen betrof het onder meer muurresten van een (opgevuld) keldertje, mogelijk daterend uit de 16e eeuw.4 De mogelijkheid is aanwezig dat de aanwezige panden zijn gefundeerd op middeleeuwse fundamenten."

Die voormalige bewoner uit bovenstaand citaat is dus de vriend van Pieter. Weliswaar een aardig gegeven, maar wanneer stond de taveerne nu precies in de Koningstraat en hoe heette die dan? - wordt vervolgd.

Adres en contactgevens

Koningstraat 18 Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Foto: Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek
  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek
  • Archeologisch bureauonderzoek Koningstraat 2 t/m/ 18 te Middelburg, gemeente Middelburg, B.H.F.M. Meijlink (Walcherse Archeologische Dienst, februari 2007)
  • JM J. van Haart