Middelburg Dronk

Touburg


Touburg
Locatie Bree
Periode 1880-1890
Eigenaar W.P. Touburg
P. Touburg-Labruijere


Mco-1912-11-07-006.jpg

Beschrijving

Tapperij gelegen aan de Bree E 148 (later vernummerd tot Bagijnhof 29-31) Middelburg.

Geschiedenis

In november 1891 vraagt W.P. Touburg drankvergunning aan ingaande 1 mei 1882. Touburg staat bij de burgerlijke stand wisselend geregistreerd als kroeghouder of tapper; hij serveert, weliswaar in het klein, alcohol. Wanneer hij in 1892 overlijdt, zet zijn weduwe, P. Touburg-Labruijere, de zaak voort. In 1912 doet ze afstand van haar drankvergunning ten faveure van A.F. van der Harst die het Nederlands Koffiehuis betrekt. In 1916, tenslotte, koopt het college van B. & W. van Middelburg de huisjes van de weduwe Touburg voor f 625,-. Niet veel later gaan de panden tegen de grond en wordt op die locatie, in het kader van sociale woningbouw, het huidige Bagijnhof aangelegd.

Foto's


Naamgeving

Eigenaars

  • W.P. Touburg (1882-1892)
  • P. Touburg-Labruijere (1892-1912)

Bijzonderheden

Een zoon van het echtpaar Touburg, Anton Gerardus, zat later in tapperij annex winkel Van Hoeke in de Bogardstraat.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Bree E 148 (later vernummerd tot Bagijnhof 29-31) Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek