Middelburg Dronk

't Rat van Aventur

De Wal in 1924.JPG
Algemeen
Soort Herberg
Adres Wal B 53
Links
Tijdlijn
Periode 1570-1580
Opvolger(s) St. Pieter
Gebied
Zie ook Wal

Herberg aan de Wal B 53 te Middelburg - wellicht een voorloper van St. Pieter.

Geschiedenis

1570

De herberg komt voor in een passage op bladzijde 38 van het boek De zorg gewogen van J.K. Kool-Blokland en wel als volgt: "Ook buiten het gasthuis liet men wel kuren doen voor patiënten waarvoor het gesticht dan de kosten droeg. Zo maakte Stijne Bernaerts ten huize van Anna in het Rat van Aventueren, een herberg, zeker dranck voer zeker pacient. Dit was een lucratieve bezigheid, want het leverde haar maar liefst zes schellingen en vier groten op". Deze kuur in de herberg vond plaats tussen 1570 en 1580 - het exacte jaar is niet bekend.


Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

  • Wellicht bestond er een familierelatie tussen Stijne Bernaerts en Hans Beernaerts die in die tijd in herberg De Dolfijn zat; namen werden in die tijd vaak op verschillende manieren gespeld.
  • De Wal is verdwenen na de verwoestingen tijdens W.O. II, maar lag vlakbij de Lange Jan. Het Walplein en de Walgang herinneren nog aan de locatie van de vroegere Wal.
  • Er waren meer herbergen die de naam Het Rad van Avontuur droegen, bijvoorbeeld in Amsterdam (1616) en in Lemmer en Monnickendam (midden 18de eeuw).

Adres en contactgevens

Wal B 53 Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek
  • Afbeeldingen: Beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed
  • De zorg gewogen; zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg, J.L. Kool Blokland (uitgave Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1990)
  • Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg door M. Fokker (uitgave Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1904)