Middelburg Dronk

Common House Elliott

 

Common House Elliot

Lange Noordstraat 48
4331 Middelburg

Facebook
Twitter

 

Een bar van de studenten van University College Roosevelt in Middelburg, die op 28 november 2013 werd geopend in de kelder van het voormalige postkantoor aan Lange Noordstraat 48. De bar is een opvolger van Barrel, de bar die tot 2011 was gevestigd in Bachtensteene, op de locatie van het voormalige jongerencentrum Midgard.

Geschiedenis

2013
Stichting The Common House Elliott

Na een periode van juridisch getouwtrek met omwonenden opent op 28 november 2013 de bar van stichting Common House Elliott in het voormalige postkantoor aan de Lange Noordstraat in Middelburg, als opvolger van de bar Barrel aan Bachtensteene.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Common_House_Elliott/fotos

Naamgeving

Eigenaars

  • Stichting Common House Elliott

Bijzonderheden

De huisvesting in het het voormalige postkantoor

  • In april 2012 werd duidelijk dat studentenvereniging RASA het voormalige postkantoor aan de Lange Noordstraat 48 in Middelburg voor een periode van 10 jaar zal huren van Hartman Beleggingen in Den Haag. De nieuwe studentenbar zou vanaf september 2012 een plek moeten krijgen in de kelder van het Postkantoor. Het is nog niet duidelijk of de bar dan opnieuw de naam Barrel zal krijgen. Student Mark Kamphuis laat bovendien weten dat het voormalige postkantoor als studievoorziening een veel hogere prioriteit krijgt dan de bar. Die bar zou een mooie aanvulling zijn, maar is niet waar het om draait. Een update daarover volgt nog.


Uit de PZC van 19 april 2012: "Al anderhalf jaar staat het postkantoor in de Lange Noordstraat leeg. Een hotel zou het worden, maar daar kwam, niets van terecht. Misschien is dat wat, opperde een medewerker van het university college eens tegenover de studentenvereniging RASA. "Mooi ja, maar dat gaat ons natuurlijk nooit lukken, was onze reactie", vertellen Mark Kamphuis en Klaas-Henk Binnendijk namens de studenten. Enfin, een groep studenten werkte het plan verder uit, nam toch maar eens contact op met de eigenaar van het oude postkantoor en zie: ze zijn het eens geworden over een huurcontract, voor tien jaar maar liefst. Met ingang van het nieuwe academische jaar, eind augustus, moet het open gaan. "De eigenaar wil het pand graag teruggeven aan de Middelburgers en vond ons plan daar goed bij passen", vertelt Kamphuis. Want ze gaan het pand dan wel vooral zelf gebruiken, maar niet exclusief. "We mogen het een aantal keren per jaar ook voor niet-studenten open stellen, bijvoorbeeld bij lezingen of grote activiteiten. We deden ook al mee aan bijvoorbeeld de Popronde. Dat kan straks ook. We kunnen ook meedoen aan de Bluesroute, door bijvoorbeeld studenten van de Roosevelt Academy te laten optreden."

Primair wordt het een plek voor studie en verpozing, om in de termen van het Engelstalige university college te spreken: een common house. Een gemeenschappelijk huis dus. Kamphuis: "De begane grond wordt aan de straatzijde een eenvoudige lunchroom, waar we tijdens het studeren een kopje koffie en een broodje kunnen halen. Daarachter komen studieruimtes. Daaraan is veel behoefte. Veel opdrachten moeten we in werkgroepen uitvoeren, maar daarvoor is eigenlijk geen ruimte in de bestaande locaties. Aan de achterzijde van het pand, komen twee leslokalen die van elkaar gescheiden zijn met een flexibele wand. Zo kunnen we er ook één ruimte van maken voor lezingen, debatten en culturele bijeenkomsten en dan kunnen er tweehonderd mensen in."

Die leslokalen zullen worden gehuurd door de Roosevelt Academy. Dat levert een deel van het geld op dat nodig is om het postkantoor te huren. De andere inkomsten komen uit de contributie die de zeshonderd Roosevelt-studenten jaarlijks betalen aan de studentenvereniging en uit de horeca. Want in de kelder van het postkantoor komt ook een nieuwe eigen kroeg, een opvolger van de Barrel. Dat zat in het oude Midgard aan de Bachtensteene, maar dat complex wordt nu gesloopt."

Uit de Exploitatievergunning van 26 februari 2013

Uit de exploitatievergunning van de Gemeente Middelburg, van 26 februari 2013:
vergunning te verlenen voor het exploiteren van het horecabedrijf “Common House” aan: naam : Stichting Common House Elliott datum oprichting: : 4 januari 2008 (vh. Stichting RASA Bar) Statutaire zetel : Gemeente Middelburg in de inrichting, gevestigd op het perceel : straatnaam : Lange Noordstraat 48 postcode en plaatsnaam : 4331 CE Middelburg telefoonnummer : 06 10 78 91 59 Als leidinggevenden van het horecabedrijf treden op de personen zoals vermeld op het voor deze inrichting verleende rechtsgeldige drank- en horecavergunning of een barvrijwilliger die een voorlichtingsinstructie als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Drank- en Horecawet heeft gekregen; De vergunning geldt voor de volgende horecalokaliteiten: - Kelderbar met een oppervlakte van 150 m²; - Restaurant met een oppervlakte van 101 m2; - Studielounge met een oppervlakte van 133 m2. Aan deze vergunning worden met het oog op de handhaving van de openbare orde en ter be- scherming van het woon- en leefklimaat in de omgeving van voornoemd horecabedrijf de volgende voorschriften verbonden: Duur vergunning De exploitatievergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Twee nieuwe hotels in de Lange Noordstraat

Uit de PZC van 6 juni 2012:
Op twee plekken in de Middelburgse Lange Noordstraat zijn plannen in voorbereiding voor nieuwe hotels: een luxe hotel met vier suites in het monumentale pand De Milde Maerten en een budgethotel in het voormalige postkantoor. Het college van B en W staat welwillend tegenover de aanvraag voor een hotel op Lange Noordstraat 60. De eigenaar mag er vier luxe suites inrichten. Dat plan had hij al langer, maar het liep vertraging op door bezwaren van omwonenden. Zij vreesden voor aantasting van hun privacy en geluidsoverlast. Dat leidde zelfs tot een rechtszaak. De rechter gaf in 2010 de eigenaar van het huis gelijk om het hotel te kunnen realiseren. De klachten van de omwonenden werden niet gegrond verklaard. Belangrijk is wel dat de tuin niet als parkeerplek gebruikt mag worden en dat vier suites het maximum is. De chocoladewinkel op de begane grond blijft bestaan. Ook het provinciale beleid waarin staat dat Zeeland behoefte heeft aan vier- en vijfsterrenhotels speelde mee in de besluitvorming. De ruime suites zijn bedoeld voor groepen of families die in het centrum luxe willen overnachten. Wanneer de plannen worden uitgevoerd, is nog niet bekend. Voor het oude postkantoor op nummer 48 loopt een aanvraag voor een (budget-)hotel. Onlangs werd bekend dat studenten van de Roosevelt Academy de begane grond en de kelder huren voor hun common house, een studentenverblijf. In de bovenste twee verdiepingen zou eigenaar Hartman Beleggingen in de zomer een budgethotel willen beginnen. Meer wil Barbara Weeink van Hartman er nog niet over kwijt. "Ik kan pas meer vertellen als de aanvragen bij de gemeente rond zijn."

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen