Middelburg Dronk

Barrel

 

Barrel

Bachtensteene 14
4331 AC Middelburg

 

Een studentenbar die van 2008 tot 2012 was gelegen aan Bachtensteene 14 te Middelburg. De bar was een opvolger van De Schakel en Midgard en een voorloper van het in november 2013 geopende Common House Elliott.

Geschiedenis

2008
Gemeente Middelburg

Barrel was de officiële, besloten studentenbar van de University College Roosevelt (voorheen Roosevelt Academy (RA)) in Middelburg. De bar bevond zich sinds 2008 in het pand De Schakel aan Bachtesteene 14 in Middelburg. Destijds gestart als onderdeel van de studentenvereniging RASA is sinds 2008 Stichting R.A.S.A. bar onafhankelijk van die vereniging. Tevens was Barrel compleet onafhankelijk in zijn bedrijfsvoering en heeft geen subsidie van buitenaf. De bar werd bestuurd door 6 leden van het studentenlichaam die normalerwijs per jaar wisselden. De complete bar werd gerund door vrijwilligers: zowel het bestuur als de bartenders waren studenten van Roosevelt Academy. De bar was een gesloten gemeenschap, wat betekent dat het alleen bedoeld was voor de leden van de Roosevelt Academy. Deze leden mochten wel met instemming van het barbestuur andere mensen uitnodigen. Op bepaalde dagen van het jaar, zoals bijvoorbeeld de Popronde, was de bar wel open voor het algemene publiek. Het doel van de studentenbar lag breder dan alleen het zijn van een kroeg. Vele activiteiten van de studentenvereniging vonden plaats in Barrel, zoals theateruitvoeringen, verkiezingen voor de studentencommittees, jamsessies en andere activiteiten georganiseerd door studenten. Het was de missie van de organisatie om dit te bevorderen en te faciliteren. De bar was wekelijks geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 22.00 uur tot 02.00 uur. Hierbuiten werd er geregeld geopend voor de activiteiten van de studentenvereniging. In december 2011 werd duidelijk dat Barrel in de Schakel voorgoed zijn deuren moest sluiten, omdat de Gemeente Middelburg een ander bestemmingsplan heeft voor het pand - het wordt namelijk gesloopt. Barrel kreeg na een periode van juridisch getouwtrek met omwonenden uiteindelijk een nieuwe locatie in het voormalige postkantoor aan Lange Noordstraat 48. De nieuwe naam: Common House Elliott.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Barrel/fotos

Naamgeving

Eigenaars

  • Gemeente Middelburg 2008-2011

Bijzonderheden

De huisvesting in Bachtensteene

De huisvesting in Bachtensteene was tijdelijk. Op 5 juli 2011 schreef PZC: "Het complex aan de Bachtensteene dat gesloopt gaat worden, is gebouwd in de jaren vijftig (wederopbouwperiode). Vanaf de jaren vijftig was een deel van de gebouwen lange tijd in gebruik door de rooms-katholieke lagere Adrianus en Jacobusschool en kleuterschool. Het andere deel, De Schakel, was van het kerkelijk centrum van de hervormde kerk. De gymzaal in De Schakel werd door verschillende Middelburgse scholen en sportverenigingen gebruikt. Later werden de gebouwen gebruikt door de Algemene Basis School (ABS), kinderopvang Koozie en jongerencentrum Midgard. De gebouwen zijn op dit moment in 'leegstandsbeheer'. Ze zijn tijdelijk in gebruik door kunstenaars en muziekdocenten. En studenten van de Roosevelt Academy hebben er hun studentenbar Barrel".

De huisvesting in het het voormalige postkantoor

  • In april 2012 werd duidelijk dat studentenvereniging RASA het voormalige postkantoor aan de Lange Noordstraat 48 in Middelburg voor een periode van 10 jaar zal huren van Hartman Beleggingen in Den Haag. De nieuwe studentenbar zou vanaf september 2012 een plek moeten krijgen in de kelder van het Postkantoor. Het is nog niet duidelijk of de bar dan opnieuw de naam Barrel zal krijgen. Student Mark Kamphuis laat bovendien weten dat het voormalige postkantoor als studievoorziening een veel hogere prioriteit krijgt dan de bar. Die bar zou een mooie aanvulling zijn, maar is niet waar het om draait. Een update daarover volgt nog.

Uit de PZC van 19 april 2012: "Al anderhalf jaar staat het postkantoor in de Lange Noordstraat leeg. Een hotel zou het worden, maar daar kwam, niets van terecht. Misschien is dat wat, opperde een medewerker van het university college eens tegenover de studentenvereniging RASA. "Mooi ja, maar dat gaat ons natuurlijk nooit lukken, was onze reactie", vertellen Mark Kamphuis en Klaas-Henk Binnendijk namens de studenten. Enfin, een groep studenten werkte het plan verder uit, nam toch maar eens contact op met de eigenaar van het oude postkantoor en zie: ze zijn het eens geworden over een huurcontract, voor tien jaar maar liefst. Met ingang van het nieuwe academische jaar, eind augustus, moet het open gaan. "De eigenaar wil het pand graag teruggeven aan de Middelburgers en vond ons plan daar goed bij passen", vertelt Kamphuis. Want ze gaan het pand dan wel vooral zelf gebruiken, maar niet exclusief. "We mogen het een aantal keren per jaar ook voor niet-studenten open stellen, bijvoorbeeld bij lezingen of grote activiteiten. We deden ook al mee aan bijvoorbeeld de Popronde. Dat kan straks ook. We kunnen ook meedoen aan de Bluesroute, door bijvoorbeeld studenten van de Roosevelt Academy te laten optreden."

Primair wordt het een plek voor studie en verpozing, om in de termen van het Engelstalige university college te spreken: een common house. Een gemeenschappelijk huis dus. Kamphuis: "De begane grond wordt aan de straatzijde een eenvoudige lunchroom, waar we tijdens het studeren een kopje koffie en een broodje kunnen halen. Daarachter komen studieruimtes. Daaraan is veel behoefte. Veel opdrachten moeten we in werkgroepen uitvoeren, maar daarvoor is eigenlijk geen ruimte in de bestaande locaties. Aan de achterzijde van het pand, komen twee leslokalen die van elkaar gescheiden zijn met een flexibele wand. Zo kunnen we er ook één ruimte van maken voor lezingen, debatten en culturele bijeenkomsten en dan kunnen er tweehonderd mensen in."

Die leslokalen zullen worden gehuurd door de Roosevelt Academy. Dat levert een deel van het geld op dat nodig is om het postkantoor te huren. De andere inkomsten komen uit de contributie die de zeshonderd Roosevelt-studenten jaarlijks betalen aan de studentenvereniging en uit de horeca. Want in de kelder van het postkantoor komt ook een nieuwe eigen kroeg, een opvolger van de Barrel. Dat zat in het oude Midgard aan de Bachtensteene, maar dat complex wordt nu gesloopt."

Uit de Exploitatievergunning van 26 februari 2013

Uit de exploitatievergunning van de Gemeente Middelburg, van 26 februari 2013:
vergunning te verlenen voor het exploiteren van het horecabedrijf “Common House” aan: naam : Stichting Common House Elliott datum oprichting: : 4 januari 2008 (vh. Stichting RASA Bar) Statutaire zetel : Gemeente Middelburg in de inrichting, gevestigd op het perceel : straatnaam : Lange Noordstraat 48 postcode en plaatsnaam : 4331 CE Middelburg telefoonnummer : 06 10 78 91 59 Als leidinggevenden van het horecabedrijf treden op de personen zoals vermeld op het voor deze inrichting verleende rechtsgeldige drank- en horecavergunning of een barvrijwilliger die een voorlichtingsinstructie als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Drank- en Horecawet heeft gekregen; De vergunning geldt voor de volgende horecalokaliteiten: - Kelderbar met een oppervlakte van 150 m²; - Restaurant met een oppervlakte van 101 m2; - Studielounge met een oppervlakte van 133 m2. Aan deze vergunning worden met het oog op de handhaving van de openbare orde en ter be- scherming van het woon- en leefklimaat in de omgeving van voornoemd horecabedrijf de volgende voorschriften verbonden: Duur vergunning De exploitatievergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Twee nieuwe hotels in de Lange Noordstraat

Uit de PZC van 6 juni 2012:
Op twee plekken in de Middelburgse Lange Noordstraat zijn plannen in voorbereiding voor nieuwe hotels: een luxe hotel met vier suites in het monumentale pand De Milde Maerten en een budgethotel in het voormalige postkantoor. Het college van B en W staat welwillend tegenover de aanvraag voor een hotel op Lange Noordstraat 60. De eigenaar mag er vier luxe suites inrichten. Dat plan had hij al langer, maar het liep vertraging op door bezwaren van omwonenden. Zij vreesden voor aantasting van hun privacy en geluidsoverlast. Dat leidde zelfs tot een rechtszaak. De rechter gaf in 2010 de eigenaar van het huis gelijk om het hotel te kunnen realiseren. De klachten van de omwonenden werden niet gegrond verklaard. Belangrijk is wel dat de tuin niet als parkeerplek gebruikt mag worden en dat vier suites het maximum is. De chocoladewinkel op de begane grond blijft bestaan. Ook het provinciale beleid waarin staat dat Zeeland behoefte heeft aan vier- en vijfsterrenhotels speelde mee in de besluitvorming. De ruime suites zijn bedoeld voor groepen of families die in het centrum luxe willen overnachten. Wanneer de plannen worden uitgevoerd, is nog niet bekend. Voor het oude postkantoor op nummer 48 loopt een aanvraag voor een (budget-)hotel. Onlangs werd bekend dat studenten van de Roosevelt Academy de begane grond en de kelder huren voor hun common house, een studentenverblijf. In de bovenste twee verdiepingen zou eigenaar Hartman Beleggingen in de zomer een budgethotel willen beginnen. Meer wil Barbara Weeink van Hartman er nog niet over kwijt. "Ik kan pas meer vertellen als de aanvragen bij de gemeente rond zijn."

Mooie verhalen

  • Het pand aan de Bachtensteene was gebouwd op de funderingen van woningen rondom het oude Gravensteen.

Adres en contactgevens

Bachtensteene 14
4331 AZ Middelburg

Externe links

Bronnen

  • Foto's Facebook Barrel