Middelburg Dronk

De Schakel

 

De Schakel

Bachtensteene 14
4331 AC Middelburg

 

Een verenigingsgebouw aan de Bachtensteene 14 te Middelburg - een voorloper van Midgard en Barrel.

Geschiedenis

1961
J. Luijendijk

Op 1 april 1961 neemt de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden De Schakel aan de Bachtensteene 14 officieel in gebruik. J. Luijendijk is per 1 maart van dat jaar benoemd als beheerder en hij vroeg op 22 maart in eerste instantie Verlof B aan voor enkele lokalen van het perceel Bachtensteene 14. Korte tijd later werd er wel degelijk alcohol geschonken en vonden er in het gebouw allerlei feest- en dansavonden plaats. Luijendijk was op de kop af 16 jaar exploitant van De Schakel toen hij per 1 april 1977 stopte wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

1977
J.P. Adam

J.P. Adam volgt J. Luijendijk op als beheerder van De Schakel, maar moest om gezondheidsredenen in het begin van de jaren '80 zijn werk staken.

1986
H. Faasse en A. Faasse

Harry en Ada Faasse waren de laatste exploitanten van De Schakel. Ze zaten wellicht al in 1986 (of eerder) in het verenigingsgebouw, aangezien Harry Faase in een artikel in de PZC van maart 1987 wordt opgevoerd als samensteller van het clubblad van de Schaakvereniging Middelburg - De Schakel was het thuishonk van de vereniging. Een artikel in diezelfde PZC begin 1997 meldt dat de gemeente Middelburg het pand al in 1993 wilde kopen, maar daar vanaf zag omdat het contract tussen de Stichting Vrijzinnig Hervormd Centrum De Schakel zou moeten worden overgenomen. De beheerders kozen er in 1995 echter voor als zelfstandig ondernemers verder te gaan - nadat dit bezwaar was weggenomen kocht de Gemeente Middelburg het pand alsnog in 1997 en verhuisde Midgard (tijdelijk) naar de Bachtensteene.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Schakel/fotos

Naamgeving

Eigenaars

  • J. Luijendijk 1961-1977
  • J.P. Adam 1977-1986
  • H. en A. Faasse 1986-1997

Bijzonderheden

De Stichting Vrijzinnig Hervormd Centrum De Schakel een zogenaamde conciërge in dienst die tevens voor eigen rekening het horecagedeelte exploiteerde - hetzelfde systeem werd van oudsher al gehanteerd door sociëteiten (zie b.v. De Vergenoeging). Deze conciërges c.q. exploitanten worden, naast de stichting, opgevoerd als eigenaar.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Bachtensteene 14
4331 AZ Middelburg

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek
  • Foto: Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek