Middelburg Dronk

De Engel (2)

 

Herberg De Engel

Dam 33
Middelburg

 

Een herberg aan de Dam te Middelburg - voorloper van Maastrichts Bierhuis, Damzicht,De Zwarte Ruiter, 't Witte Paart en De Zwarte Ruiter op 't Witte Paart.

Geschiedenis

1559
Pieter de la Daal

De stadsrekening van 1559 meldt dat De Engel eene herberg op den Dam werd genoemd - daar was nogal wat aan vooraf gegaan. De stadsrekening van 1556 geeft aan dat een huis aan de noordzijde van den Dam, genaamd De Engel, gekocht werd van Gijsbrecht Cornelisz. Trouselaire; voor de overname en vele reparatiën moest de stad twee honderd gulden betalen. In de week voor Sint Simon en Judasdag (28 October) 1557 werd de eerste steen gelegd van het nyeuwe huijs op den Dam door der Burgemeesters Arend Jansz. Boom. In de stadsrekening van 1558 staat dat het huis het witte paart in het Spuistraatje voor 32 pond Vlaams gekocht werd om den watermolen achter dit huis te kunnen maken. De stadsrekening van 1560 vermeld dat er voor 5 pond Vlaams een koperen plaat werd geleverd dwelck hangende es voir tnijen huijs up den Dam dair een engel inne geschildert es. In 1563 werd de herberg voor 14 pond Vlaams en 10 schellingen verhuurd aan Pieter de la Daal.

1578
Anthonie Bollaert

Anthonie Bollaaert betaalt in 1578 23 pond Vlaams aan huur voor de herberg

1588
Anthoine de Winter

De laatst bekende huurder van de herberg was Anthoine de Winter die in 1588 50 pond Vlaams betaalde - later werd het pand gebruikt als Accijnshuis.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

Wellicht werd het pand het witte paart in het Spuistraatje samengevoegd met het pand De Engel. Dat kan eigenlijk bijna niet anders gezien de naamgeving van de verschillende tenten die later nog in het pand zaten.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Dam Middelburg

Externe links

Bronnen

  • De stadsrekeningen van Middelburg van H.M. Kesteloo
  • Foto: Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek