Middelburg Dronk

De Fluijter


De Fluijter (2)
Locatie Wal
Periode 1880-1890
Eigenaar G.J.G. de Fluijter
M.J. de Fluijter


De Wal, Zeeland 20 maart 1931.jpg

Beschrijving

Bierhuis aan de Wal B 48 (later vernummerd tot 7). De Wal lag vlak bij de Nieuwe Kerk, doch de straat is na W.O. II niet meer heraangelegd. De Wal liep van De Nieuwe Burg naar het Koorkerkhof, waar nu het Hofje Onder de Toren ligt.

Geschiedenis

Geertruida Jacomina Gijsbertina de Fluijter zat in 1884, wegens illegale prostitutie een straf van 5 dagen uit in de strafgevangenis te Goes. In 1888 staat ze als bierhuishoudster geregistreerd op het adres Wal B 48 - ze zal het bierhuis uitbaten tot ze in 1893 op 36-jarige leeftijd overlijdt. In 1897 komt haar zus, Maria Jacoba de Fluijter in het bierhuis - ze heeft net haar bierhuis aan de Schuddebeursstraat ( De Fluijter (2) ) verkocht. In de tussentijd wordt het pand in 1897 voor f 972,- gekocht door A.P. Casteleijn. Wanneer Maria in 1898 weer vertrekt, wordt ze opgevolgd door mej. J. Hol (zeeuwengezocht [1]), die, op haar beurt, net Tivoli van de hand heeft gedaan - Mej. Hol blijft in de zaak tot 1900. De derde zus, Gijsbertina, zou later nog een bierhuis ( De Fluijter (3) ) beginnen in de Sint Sebastiaanstraat.

Foto's


Naamgeving

Aangezien de naam van het bierhuis vooralsnog onbekend is, werd gekozen voor De Fluijter, de naam van twee eigenaressen.

Eigenaars

  • G.J.G. de Fluijter (1888-1893)
  • M.J. de Fluijter (1897-1898)
  • J. Hol (1898-1900)

De naam de Fluiter duikt omstreeks 1550 op als de Fluyter, werd later de Fluijter en is nu de Fluiter. Veel archieven hebben de oude namen genormaliseerd naar de Fluiter. In `Zeeuwen gezocht` komen b.v. Geertruida en haar familie zowel voor als De Fluijter maar veel vaker als de Fluiter. Daarom is Marie de Fluiter uit de advertentie van 1896 ongetwijfeld Maria Jacoba de Fluiter. En het klopt met de gegevens op jullie site.

Bijzonderheden

  • In het laatste kwart van de negentiende eeuw waren er drie gezusters De Fluijter actief in het Middelburgse bierhuiswezen: Geertruida Jacomina Gijsbertina, Maria Jacoba en Gijsberta Maria. Ze waren ongetrouwd, kregen zo links en rechts een kind - dat helaas vaak kort na de geboorte overleed - kortom, het waren voor die tijd vrije vrouwen in de meest brede zin van het woord. Een saillant detail was het feit, dat hun vader de kost verdiende als agent van politie.
  • In juni 1884 wordt Gijsbertina veroordeeld tot f 15 boete en 5 dagen gevangenisstraf wegen het als vrouw beneden de 45 jaar tusschen 4 uur 's namiddags en 8 uur 's morgens zich bevinden in een publiek huis van ontucht te Middelburg zonder boekje.
  • Juffrouw J. (Julia) Hol was enige tijd getrouwd met Wilhelmus van den Heuvel van Bierhuis Herenstraat.

Mooie verhalen

  • Martin de Fluiter mailt: "Van de strafzaak tegen Geertruida Jacomina Gijsbertina weet ik meer. Ik heb bijgevoegd het procesverbaal dat ik vond over deze zaak. Moeilijk te lezen en daarom hierbij 'de vertaling':

"Verklaring van Jacob Verstraate, 33 jaar oud, nachtwaker te Middelburg. In de nacht van 23 op 24 juni toen ik beklaagde’s moeder achtervolgde kwam beklaagde plotseling op mij toe, duwde mij en gaf mij een klap in het gezigt zeggende ploerten, je moeten mij niet achtervolgen. Zij heeft Vijgenboom een trap tegen het regterbeen gegeven en herhaaldelijk geroepen smeerlappen, ploerten, lafaards bennen je."

"Gijsbertina ontkende het schelden, het duwen en schoppen gaf ze toe. Ze zei dat Vijgenboom te dichtbij was gekomen. Het speelde inderdaad in 1884. Waarom de moeder van Geertruida werd achtervolgd is een raadsel. Geertruida werd veroordeeld tot 15 dagen eenzame opsluiting in de strafgevangenis in Goes. Haar zuster Maria Jacoba had inderdaad 3 onechte kinderen voordat ze in 1900 trouwde met Paulus Pieter Dekker. Haar andere zuster Gijsberta Maria had 1 onecht kind dat een half jaar leefde. Met groeten, Martin de Fluiter."


Adres en contactgevens

Wal B 48 (later vernummerd tot 7) te Middelburg.

Externe links

Bronnen