Middelburg Dronk

De Gouden Helm

 

De Gouden Helm

Londense Kaai 1
4331JG Middelburg

 

Een herberg die van ca. 1560 tot ca. 1580 gevestigd was aan de Londense Kaai 1 in Middelburg.

Geschiedenis

1567
Pasquier Ellewoutsz.

In 1567 is Pasquier Ellewoutsz. herbergier in de Gouden Helm aan de Londens Kaai in Middelburg.

1570
Gommer Klaasz. en Jan Gillisz.

In Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd (III 862) staat het volgende in 1570: Item zoe wanneer de turff light in de nyeuwe have, zoe zal men van Sint-Jansdam aff tot de Geermuelen ende tot de Gortstratepoorte tottet hoeckxen van Thyndehoff tsGravenstrate tot den houck van de Eyckelschuere al incluys van elck last 20 gr.; van Sint-Jans-strate, tSint-Geerstraete tottet Gouden helm incluys ende de Langen Delft tottet Liebardt ende de Groote cogge incluys 24 gr.. De stadsrekening van Middelburg van 1576-1577 meldt dat er aan Gommer Klaasz. waard in den Helm 11 pond Vlaams, 4 groten en 4 penningen was betaald voor de lijfkoop van de huizen op de nieuwe haven daar men den accijns ontvangt. In de stadsrekening van 1580 verkocht de stad de Gouden Helm aan de Nieuwe Haven voor 242 pond Vlaams en 16 groten aan Jan Gillisz.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

  • De aanduidingen van tSint-Geerstraete tottet Gouden helm incluys en daar men den accijns ontvangt plaatsen de herberg op de Londensekaai hoek Segeerstraat - het betreffende pand draag nog steeds de naam Het Biercomptoir.
  • Het is onduidelijk of Gommer Klaasz. nu tegelijkertijd waard in De Helm en De Gouden Helm was of dat Jan Gillisz. De Gouden Helm van hem huurde en later het pand van de stad kocht.
  • Binnen de stadswallen moest men accijns over bier betalen en daarbuiten kon men een belastingvrij biertje drinken. De stadsrekening van 1527 meldt dat ter koste van de stad werd met stroo gedekt tbierhuijs staende buyten die Langhevillepoorte opder stede scingelen - in 't Bierhuijs kwam men om bovengenoemde reden dus graag.
  • In bovengenoemde tekst uit Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd worden naast herberg De Gouden Helm tevens de herbergen De Eeckele Schuere op de Markt en De Liebaard en De Groote Kogge uit de Lange Delft genoemd.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Londensekaai 1-3-5 Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, Deel I, II en III W.S. Unger (Rijks Geschiedkundige Publicatien 54, 61 en 75, 's-Gravenhage 1923-1931)
  • Stadsrekeningen van Middelburg 1500-1549 en 1550-1600 H.M. Kesteloo
  • De Straatnamen van Middelburg, Taeke Stol (Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1979)
  • Foto's: collectie Rob van Hese
  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek