Middelburg Dronk

De Mortier

 

De Mortier

Rotterdamsekaai
Middelburg

 

Herberg aan de Rotterdamsekaai te Middelburg.

Geschiedenis

1789
C. Hoen

In de zogenaamde lootjesboeken van het Onze Lieve Vrouwegasthuis uit 1789 komt een vermelding voor van herberg De Mortier. Deze vermeldt dat matroos Frederik Kannekens in de maanden januari en februari patiënt van het gasthuis is. De kosten van het verblijf komen voor Rekening van zijns slaapbaas Christiaan Hoen in De Mortier bij de Oost Indische Compagnie Kamer.

Foto's


Naamgeving

Zou een afleiding kunnen zijn van de Mortierepolder - op de Rotterdamsekaai is er nog steeds een huis dat die naam draagt.

Bijzonderheden

Bovenstaand artikel uit de PZC van 25 augustus 1951 handelt over De Zielverkopers van de Oostindische Compagnie. Wellicht was Christiaan Hoen zo'n zielverkoper, aangezien hij als slaapbaas de gasthuisrekening van Frederik Kannekens betaalde wat er op duidt dat Hoen naast zijn herbergierschap ook een zakelijke relatie met de Oost Indische Compagnie Kamer onderhield. Hoen was trouwens geen groentje wat betreft de 18de eeuwse horeca - hij zat eerder in Het Engelsche Koffijhuis aan de Dam en later in Hoen in de Kapoenstraat.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen