Middelburg Dronk

Het Engelsche Koffijhuis

 
 

Een Koffiehuis dat tussen 1759 en 1787 was gevestigd aan de Dam F 3 (later vernummerd tot 11 en weer later tot Damplein 33) te Middelburg. De zaak was een opvolger van De Engelse Beurs en eenvoorloper van The English House en Het Zeeuwsche Bierhuis.

Geschiedenis

1759
P. van der Hulpe en Christiaan van der Hulpe

Een advertentie uit de Oprechte Haerlemsche courant van 24 juli 1714 maakt melding van P. van der Hulpe, coffy Schencker in Middelburg. Van der Hulpe zat aan de Dam, want in 1759 verkoopt Christiaan van de Hulpe, wellicht zijn zoon, het koffiehuis (zie ook hieronder).

1759
A. Mart

Abraham Mart koopt in 1759 een pand aan de Dam van Christiaan v.d. Hulpe voor 650 pond Vlaams (zeeuwengezocht [1]). Een advertentie uit de Middelburggsche Courant van 1768 geeft aan Mart het Engelsche Koffijhuis aan de Dam uitbaat.

1782
C. Hoen

In 1782 verkoopt Mart het pand, met de naam Korenbeurs aan Christiaan Hoen voor 600 pond Vlaams (zeeuwengezocht [2]). Hoen vertrekt in 1787 naar De Mortier aan de Rotterdamsekaai en in dat jaar komt Isaac Kromboom in het pand en verandert de naam in Het Zeeuwsche Bierhuis.

Foto's


Naamgeving

Verwijst wellicht naar voorganger De Engelse Beurs. De naam werd ook gespeld als 'Kofyhuys'.

Bijzonderheden

Christiaan Hoen heeft later ook nog een zaak in de Kapoenstraat.

Mooie verhalen

  • Het bijschrift van Archive.org bij de prent uit 1699: "Dam Koornbeurs en Wisselbanck te Middelburg (1699), met klinkers in plaats van met bolkeyen bestraat; eerst in 1774 kwam er een houten galerij gebouw, in 1826 door een steenen en in 1864 door eene overdekte Graanbeurs vervangen. In Leiden werd in 1443 de Korenmarkt verplaatst op Sint-Cornelis-brugge, sedert de Korenbrugge genoemd, „ende men sel nergens anders-waer t saterdags koren verkopen op die boete van drien pond. Op die brug, in 1642 in eene steenen drieboogsbrug veranderd, werden eerst in1825 twee overdekte houten galerijen geplaatst om tot Beurs te dienen. In Middelburg werden den 25sten Januari 1429 de Korenkoopers veroordeeld tot den Steen (tot gevangenisstraf), omdat zij, ondanks het verbod, koorn kochten niet ter aangewezen markt, maar in de schuit vóór klokke tien. Tot Graanbeurs diende hier, vóór 1526 een vierkan tplein op den Dam met eene Galerij omzet, welke in 1767 werd vernieuwd en vergroot."

Externe links

Bronnen