Middelburg Dronk

Het Zeeuwsche Bierhuis

 

Het Zeeuwsche Bierhuis

Damplein 33
4331 GE Middelburg

 

Volgens een tekst in de Middelburgsche Courant van 1855 werd het pand Het Engelsche Koffijhuis in 1855 verkocht. Een pand waarin 'gedurende vele jaren en nog wordt uitgeoefend de tappersnering Het Zeeuwsche Bierhuis, staande en gelegen binnen Middelburg, op den Dam, Wijk F, nummer 3 (later vernummerd tot 11 en weer later tot Damplein 33) - opvolger van De Engelse Beurs, The English House en Het Engelsche Koffijhuis. Op een andere poster (afkomstig uit de Beeldbank van de Zeeuwse Bibliotheek) is weer sprake van een nering die bekend stond als 'Het Bierhuis'. Het historische pand bestaat nog steeds, en was een tijd een advocatenkantoor. Anno 2022 is Bed & Breakfast De Vier Patriciërs in het pand gevestigd.

Geschiedenis

1789
I. Kromboom

Op 20 augustus 1789 koopt Isaac Kroomboom een pand aan de noordzijde van de Dam voor 175 pond Vlaams van Jacobus v.d. Hoit (zeeuwengezocht [1]). In 1812 staat Isaac Kromboom op het adres geregistreerd als caféhouder (zeeuwengezocht [2]). Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 4 juli 1822 geeft aan dat J. Kromboom nog steeds in Het (Oude) Zeeuwsche Bierhuis zit, wat ook nog het geval is in 1830.

1842
A.E. Riekse-Akkerman

Angenita Engelina Akkerman staat in 1832 geregistreerd op het adres Dam F 3 een kind dat bij huwelijk van 1838 wordt erkend door Isaac Kromboom (zeeuwengezocht [3]). Wanneer Isaac Kromboom overlijdt in 1842 (zeeuwengezocht [4]), trouwt Angenita Engelina Akkerman een jaar later met Johannes Hermanus Riekse. Het bevolkingsregister geeft aan dat mej. Angenita Engelina Riekse-Akkerman in 1843 op het adres Dam F 3 staat geregistreerd (zeeuwengezocht [5]) hierbij wordt tevens vermeld dat de achternaam wordt veranderd in Riekse Ketter, welke naam verbastert tot Riek Keethe voorkomt in een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 29 juli 1847.

1855
F.G. Oudens

In 1855 begint F.G. Oudens in Het Zeeuwsche Bierhuis dat hij een jaar later tevens inricht als logement. Audens staat in januari 1858 op het adres Dam F 3 geregistreerd - vreemd genoeg als conducteur - (zeeuwengezocht [6]), maar meldt later dat jaar dat hij is verhuisd naar het Huys van Domburch aan de Markt, waar hij later ook in St. Joris de scepter zal zwaaien. Hij houdt echter het pand aan, want in 1862 kan het aloude bekende bierhuis per 1 mei van hem gehuurd worden.

1863
Bouwman

In 1863 staan er verschillende advertenties in de Middelburgsche Courant van bierhuis De Beurs - eigenaar is ene Bouwman, ook wel Bouman gespeld die het bierhuis van Oudens gehuurd heeft. Met dat bierhuis werd niet De Beurs bedoeld maar Het Zeeuwsch Bierhuis - in het pand van De Beurs zat toen tapper en winkelier Pelle.

1864
W. van den Abeele

W. van den Abeele volgt Bouwman in 1864 - hij vertrekt in 1869 naar De Kersenboom.

1879
Wed. H. Soeter

In 1879 beveelt de weduwe F.G. Oudens, nu mevrouw J.G. Soeter, het Zeeuwsche Bierhuis weer van harte aan - een jaar eerder was ook haar tweede man, een gepensioneerd ambtenaar, overleden (zeeuwengezocht [7]). In 1887 vertrekt ze - inmiddels weduwe H. Soeter - naar De Stoomboot (2) aan de Rouaansekaai.Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het Zeeuwsche Bierhuis/fotos


Naamgeving

Eigenaars

  • Isaac Kromboom 1789-1842
  • A.E. Riekse-Akkerman 1842-
  • F.G. Oudens van 1855-1862 - zijn zoon F.P. Oudens zat later in Het Klooster.
  • Wed. F.G. Oudens (later Wed. H. Soeter) 1879-1887

In deze zaak zat ook nog enige tijd ene heer Kromboom

Bijzonderheden

  • In Echt en omstandig verhaal der gewigtigste gebeurtenissen, in het eiland Walcheren, gedurende de blokkade der Engelschen; van de maand november 1813, tot den tyd, der ontruiming der Franschen in mei 1814 (gedrukt te Middelburg bij boekdrukker C. Jongkindt) staat op pagina 6 te lezen hoe koffiehuishouder J. Krombeen in het gevang belandt (zie ook bij Foto's)
  • Boutique Suites De Vier Patriciërs is gevestigd in een monumentaal pand uit 1650. Johan van de Perre (1713-1749) maakte van deze voormalige herberg een luxe woning. Anno 2019 is het pand volledig gerenoveerd tot een luxe bed en breakfast met mooie boutique suites. De suites hebben een eigen stijl met een uniek interieur, comfortabele Auping bedden en verrassende badkamers. De suites hebben de namen van de kinderen van Johan van de Perre gekregen.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Dam F 3 (later vernummerd tot 11).

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek
  • Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed