Middelburg Dronk

Het Klooster

Een herberg/koffiehuis dat tussen 1844 en 1879 was gelegen aan de Rotterdamsche Kaai O 249 (later vernummerd tot 7) . De zaak was een opvolger van De Dampoorte en een voorloper van het nog bestaande Restaurantje Nummer 7.

Geschiedenis

1844
N. van Stael

Rond 1844 zit Nicolaas van Stael in Het Klooster. Hij staat op 20 september 1844 geregistreerd als koffiehuishouder ([1]) en zet de zaak in november van dat jaar te huur of te koop.

1861
J.J. Ballet

In 1861 is J.J. (Jean Joseph) Ballet eigenaar van Het Klooster - wanneer hij in 1874 overlijdt (zeeuwengezocht [2]) komt de zaak te koop te staan.

1874
M.T. Ceulen

M. T. (Mattheus Herman) Ceulen is de nieuwe eigenaar. Hij zal maar 2 jaar in Het Klooster zitten, want in 1876 gaat hij failliet (zeeuwengezocht [3]).

1877
F.P. Oudens

Franciscus Petrus Oudens staat in 1877 als tapper en slijter geregistreerd op het adres (zeeuwengezocht [4]).

1878
M.T.J. Stranger

Op 14 mei 1878 laat M.T.J. Stranger per advertentie in de Middelburgsche Courant weten dat hij die dag Café Klooster heropent. De zaak staat voor een tweede keer te koop in 1879.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het Klooster/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

  • Jean Joseph Ballet was in 1840 getrouwd met Johanna Isabella Koulon - haar moeder, Dina Christina van Dorst was tapster in Koulon (zeeuwengezocht [5]).
  • Ballet staat in 1874 op de site Zeeuwen Gezocht, naast koffiehuishouder koffiehuis "Het Klooster", ook vermeld als Klopper der Beurtschepen, een bijzonder beroep (zeeuwengezocht [6]).
  • F.P Oudens maakte na zijn korte periode als tapper carrière bij de spoorwegen, waar hij o.a. stationschef van Arnemuiden was. Hij werd ook politiek actief en was in 1891 Tweede Kamerkandidaat voor het Comité der Volkspartij in het kiesdistrict Oostburg. In 1893 schreef hij Het Boek der Menschheid, waarin op eenvoudige, bevattelijke wijze het ontstaan der aarde, van den mensch, der godsdiensten en van de klassenof standen der maatschappij aan de hand der wetenschap zal worden uiteengezet. F.P. Oudens was een zoon van F.G. Oudens, die de zaken Huys van Domburch, St. Joris, De Beurs en Het Zeeuwsche Bierhuis heeft gehad.
  • Maarten Thomas Johannes Stranger staat in november 1884 in Vlissingen geregistreerd als toneelspeler (zeeuwengezocht [7])
  • Aan het eind van de 20e eeuw werd er een restaurant in het pand gevestigd - anno 2011 is dat Restaurantje Nummer 7 .

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen