Middelburg Dronk

De Engelse Beurs

 
 

Een herberg die tussen 1662 en 1685 was gevestigd aan de Dam F 3 (later vernummerd tot 11 en weer later tot Damplein 33) te Middelburg - voorloper van Het Engelsche Koffijhuis, The English House en Het Zeeuwsche Bierhuis. Het pand waar een advocatenkantoor in is gevestigd draagt nu de oude naam 't Huys Inghelandt.

Geschiedenis

1662
Anna Rosten

Wanneer Anna Rosten in mei 1662 overlijdt is haar adres Engelse Beurs (zeeuwengezocht [1]) - herberg De Engelse Beurs was gevestigd aan de Dam tegenover de Korenbeurs. Rond 1684-1685 werd het pand afgebroken en werd 't Huys van Ingelandt op de plaats gebouwd, maar bleef de naam De Engelse beurs in gebruik.

1687
Jan Adriaensen de Maeijer

Wanneer Jan Adriaensen de Maeijer in augustus 1687 overlijdt is zijn adres Engelse Beurs (zeeuwengezocht [2]).

1692
Catelijntje Noewel

Wanneer Catelijntje Noewel in november 1692 overlijdt is haar adres Engelse Beurs (zeeuwengezocht [3]).

1693
Johanna Cioudelier

Wanneer Johanna Cioudelier in augustus 1693 overlijdt is haar adres Aan de Engelse Beurs (zeeuwengezocht [4]).

1694
Daneel Bolijus

Wanneer Daneel Bolijus in oktober 1694 overlijdt is zijn adres "Aan de Engelse Burse" (zeeuwengezocht [5])

1696
Maria Bultingh

Als Maria Bultingh in januari 1696 op haar beurt overlijdt, is haar adres hetzelfde (zeeuwengezocht [6]) - verdere gegevens ontbreken.

Foto's


Naamgeving

De naam verwijst in de eerste plaats naar de tegenover de herberg liggende Korenbeurs. De toevoeging Engels verwijst wellicht naar de zaken die met Engeland werden gedaan - in 1687 kreeg het pand de naam 't Huys van Inghelandt. De naam van opvolger Het Engelsche Koffijhuis verwijst zowel naar de naam van het pand als naar De Engelse Beurs - later was er ook nog een petit-restaurant aan Dam 23 dat de naam De Graanbeurs droeg.

Bijzonderheden

Het is niet goed duidelijk of de overleden personen nu eigenaar of klant van herberg De Engelse Beurs waren, daarom zijn ze allen als eigenaar opgenomen - er werd in die tijd trouwens tamelijk frequent gestorven.

Mooie verhalen

  • Het bijschrift van Archive.org bij de prent uit 1699: "Dam Koornbeurs en Wisselbanck te Middelburg (1699), met klinkers in plaats van met bolkeyen bestraat; eerst in 1774 kwam er een houten galerij gebouw, in 1826 door een steenen en in 1864 door eene overdekte Graanbeurs vervangen. In Leiden werd in 1443 de Korenmarkt verplaatst op Sint-Cornelis-brugge, sedert de Korenbrugge genoemd, „ende men sel nergens anders-waer t saterdags koren verkopen op die boete van drien pond. Op die brug, in 1642 in eene steenen drieboogsbrug veranderd, werden eerst in1825 twee overdekte houten galerijen geplaatst om tot Beurs te dienen. In Middelburg werden den 25sten Januari 1429 de Korenkoopers veroordeeld tot den Steen (tot gevangenisstraf), omdat zij, ondanks het verbod, koorn kochten niet ter aangewezen markt, maar in de schuit vóór klokke tien. Tot Graanbeurs diende hier, vóór 1526 een vierkan tplein op den Dam met eene Galerij omzet, welke in 1767 werd vernieuwd en vergroot."

Externe links

Bronnen