Middelburg Dronk

Het Gulden Schot

 

Het Gulden Schot

Sint Janstraat 50
Middelburg

 

Een café dat tussen 1966 en 1977 was gevestigd aan Sint Janstraat 50 in Middelburg. De zaak was een voorloper van Jowi's Place en café Company.

Geschiedenis

1966
Henk Schippers

In het dossier Handelsregister KvK Middelburg, nr. 16556, staat dat Café "Het Gulden Schot" (cafébedrijf verlof A) in de St. Janstraat 50 is begonnen op 8 september 1966. De eigenaar is dan Hendrik Arend Gjalt Schippers (wonende St.Janstraat 54, geboren te Dordrecht op 12 februari 1922). Hij treedt uit als eigenaar op 13 september 1971. Het bedrijf wordt onder dezelfde naam voortgezet op 19 november 1971 door L.A. Plugge.

1971
L.A. Plugge

Leendert Arie Plugge, eveneens wonende St. Janstraat 54, is geboren te Scheveningen op 23 februari 1930. Hij trouwt met Beppie Adriana Huibregtse. Tussen hen bestaat slechts een gemeenschap van inboedel, elk andere vermogensrechtelijke gemeenschap wordt uitgesloten (ingeschreven 10 april 1973 in openbaar register bedoeld in art. 207 B.W. bij de griffie van de rechtbank te Middelburg). Met ingang van 15 juni 1973 wordt zijn privé-adres gewijzigd in St. Janstraat 14.

1974
Therese Heindl en Annemie Pleumeekers

Het café wordt op 1 oktober 1974 voortgezet door T. Nettesheim-Heindl en ook de handelsnaam wordt dan gewijzigd in "Het Gulden Schot". Eigenaar L.A. Plugge treedt uit per 1 oktober 1974. Gegevens nieuwe eigenaar: Therese Heindl, echtgenote van Heinz Nettesheim, geboren Berrenrath (W.Duitsland) op 7 november 1935, wonende St. Janstraat 50. Op 28 oktober 1977 wordt de zaak voortgezet door Willem Groeneveld (geboren Rotterdam 26 maart 1946, woonde St. Janstraat 54) en wordt de handelsnaam gewijzigd in Jowi's Place. Eigenaars Nettesheim en Pleumeekers treden dan uit.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het Gulden Schot/fotos


Naamgeving

De naam Het Gulden Schot is mogelijk afgeleid van Het toen razend populaire tv-programma van Lou van Burg en later Cees Schilperoort, waarbij deelnemers via een op het tv-scherm afgebeelde roos een schot op de roos konden afvuren door via de telefoon aanwijzingen te geven aan de man die de kruisboog bediende (en zo een hoop geld konden verdienen).

Bijzonderheden

  • Men schonk hier Breda Bier

Mooie verhalen

Op merote in Middelburg (Rob 17 februari 2016)

Vroeger deed ik samen met mijn makker Edwin Mijnsbergen af en toe een rondje langs Middelburgse kroegen. Er waren zaken bij waar ik zelden kwam, maar me toch altijd welkom voelde. We hebben eens zo’n rondje gedaan en speelden op alle éénarmige bandieten, die de kroegen rijk waren. Het werd een ongemene ‘winstreak’, want in elk café dat we aandeden wonnen we. Zwaar met winst beladen togen we tenslotte naar de hut, alias Seventy Seven, waar het potverteren tot sluitingstijd duurde. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, Edwin moest nog geboren worden, ging ik ook al ‘op merote’ in Middelburg. Zo ging ik weleens buurten bij het Gulden Schot in de Sint Janstraat. Wellicht refereerde de naam van het café aan het gelijknamige tv-programma waarmee ome Lou van Burg in die tijd furore maakte. Toen ome Lou zijn assistente bezwangerde was het uit met de pret en werd hij opgevolgd door Kees Schilperoort, doch dit terzijde.

Leo Plugge werd in 1971 eigenaar van Het Gulden Schot, Eric van den Berge ging er als 13-jarige in 1973 werken als schoonmaker. Een jaar later namen Thérèse Heindl en vriendin Annemie Pleumeekers de zaak over. Thérèse en Annemie maakten er een disco van en Eric werd DJ From the Mountain. Hij had altijd al een internationale invalshoek. De zaak kreeg in 1977 de naam Jowi’s Place en was eigendom van Willem Groeneveld, maar amper twee jaar later werd Greet van der Wees de nieuwe eigenaar. Eric zwaaide na vijf jaar als DJ te hebben gefungeerd af.

Greet veranderde al snel de naam Jowi’s Place in Company en draaide deze disco samen met haar vriend Rob. Ik kwam weleens in Company waar ze een machine hadden die de dansvloer bij tijd en wijle van forse rookwolken voorzag. Greet draaide vaak reggae, om op die manier ook Zuid-Molukse klanten aan te trekken. Of die er ook kwamen, weet ik niet, wel dat Nico Telepary een tijdje portier was. Karel Brandes was stamgast die in het voetbalteam van Company speelde. Karel had echter meer noten op zijn zang, zo zong hij in de hardrock band September’80, die op 1 mei 1981 optrad in Company. Voor wat hoort wat. In 1980 vertrok Greet naar andere oorden. Marja volgde haar in naam op, aangezien Rob niet over de vereiste horecapapieren beschikte. Op 21 april 1981 sloot Company haar deuren en was het over en uit. Eind jaren ’80 werd het pand, evenals het belendende bedrijf van Wiegel, gesloopt om plaats te maken voor appartementen.

Binnenkort wil ik toch maar weer eens een rondje met Edwin doen. Het is alleen jammer dat er zoveel horecazaken, zoals de Schuur, de Reünie, Underground, Rock Desert en Mambo’s al zolang leeg staan en verpieteren. Het doet me zeer zeer en ik vraag me af wat een grote brouwerij als InBev bezielt. Pure kapitaalvernietiging zou je denken, maar ik ben natuurlijk maar een eenvoudig boerengeslacht. Ik hoop echter op beterschap, zodat ik in de toekomst weer ouderwets ‘op merote’ in Middelburg kan gaan.

From The Mountain

Eric van den Berge vertelt: "Ik ben bij Leo Plugge in het Gulden Schot op zaterdag gaan helpen met schoonmaken toen ik 13 jaar was. Op mijn veertiende kocht Therese Heindl met haar vriendin Annemie Pleumeekers het Gulden Schot. Ze hebben er een disco van gemaakt en toen ben ik daar als dj (bijnaam "From the Mountain" gaan werken. In 1977 ben ik blijven werken toen de naam was gewijzigd als Jowi's Place. Willem en Joke hebben het niet lang vol gehouden. Binnen twee jaar weer andere eigenaren: Rob en Greet, zij waren de laatste eigenaren van de zaak. In totaal heb ik er 5 jaar gewerkt als dj en bedrijfsleider."

Externe links

Bronnen