Middelburg Dronk

De Eendracht (2)

 

De Eendracht (2)

Varkensmarkt 15
Middelburg

 

Een logement c.q. café c.q. hotel aan Varkensmarkt I 180 (later vernummerd tot 15 - opvolger De Dubbele Arend en voorloper De Schuur. De Amstelhoek, De Blues Inn en De Zaak.

Geschiedenis

1872
W.C. de Kat

In de Middelburgsche Courant van februari 1872 staat de eerste advertenties van Willem Cornelis de Kat's logement De Eendracht. Wanneer hij in juni 1889 op 64-jarige leeftijd overlijdt (zeeuwengezocht [1]) verkoopt zijn weduwe Elizabeth Meulmeester de zaak aan J.K. Minderhoud

1889
J.K. Minderhoud

Joost Kornelis Minderhoud (zie ook Kanaal en Spoorzicht) is de tweede eigenaar van het logement - in 1895 staat hij op het adres geregistreerd als herbergier (zeeuwengezocht [2]). Hij vertrekt in 1898 en staat dat jaar nog geregistreerd als Koffiehuis en logement "de Eendracht" op het adres Varkensmarkt I 180 (zeeuwengezocht [3])

1898
Willem Roose

Willem Roose uit Oostkapelle neemt in 1898 De Eendracht over van Minderhoud en staat een jaar later ook op het adres als logement- en koffiehuishouder geregistreerd(zeeuwengezocht [4]

1906
L. Roose en Maatje Kesteloo

Willem Roose doet de zaak in 1906 over aan de ook uit Oostkapelle afkomstige Lein Roose - wellicht waren ze familie. Lein Roose trouwde op 7 juni 1905 met Maatje Kesteloo in Oostkapelle (zeeuwengezocht [5]) waar zijn vader herbergier was. Een uitspraak van het college van burgemeester en wethouders van Middelburg om de vergunning van L. Roose - wegens bekend slecht levensgedrag ongeldig te verklaren - wordt door Gedeputeerde Staten in april 1913 vernietigd. Wellicht was Lein toch een beetje huivering geworden want in augustus 1913 vraagt zijn vrouw Maatje Kesteloo een logementsvergunning aan voor het pand Varkensmarkt I 180.

1920
J.G. Neve

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 16 augustus 1920 meldt dat L. Roose zijn Hotel-Café-Restaurant aan de Varkensmarkt heeft overgedaan aan Johannes Gregorius Neve. In de periode Neve is de zaak zowel café als hotel en werd het in de volksmond ook vaak café of hotel Neve genoemd. In 1928 breidde Neve zijn activiteiten uit en werd hij ook officieel handelaar in brandstoffen. In 1929 staat hij nog geregistreerd als herbergier (zeeuwengezocht[6]) en 3 jaar laater staat Hotel de Eendracht te koop bij eigenaar L. Roose, die het pand terug heeft gekocht van Neve - Roose heeft dan inmiddels ook een drankenhandel in de Lange Giststraat (F 187).

1932
L. Waerts

Op 9 juli 1932, zo meldt een advertentie in de Middelburgsche Courant, heropent L. Waerts, caféhouder uit Zaandam, De Eendracht - hij belooft zeer billijke prijzen, nette bediening en Prima Pilsener Bier. In september 1934 laat Waerts per advertentie weten dat hij een zo goed als nieuwe café-inventaris te koop heeft, te bezichtigen bij Hotel De Eendracht, Varkensmarkt - een maand later keert hotelhouder L. Waerts terug naar Zaandam. Wellicht was Waerts zetbaas of pachter van Lein Roose, want in oktober zet hij de zaak te koop of te huur.

1935
P. Huijssoon

Eind 1935 verschijnen de eerste advertenties in de Middelburgsche Courant van P. Huijssoon, de nieuwe uitbater van De Eendracht. Lein Roose verkoopt de zaak definitief in 1940, dan vraagt P. Huijssoon (eerder in De Gouden Poorte) vergunning aan voor de Eendracht. In 1940 staat Huissoon mysterieus op het adres Varkensmarkt 15 geregistreerd als Hotelbewerker (zeeuwengezocht [7]). Huijssoon blijft tot 1956 in de zaak - in juli van dat jaar opent J. v.d. Berge De Schuur in het pand.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De_Eendracht_(2)/fotos


Naamgeving

Eigenaars

Bijzonderheden

  • Uit het boek Dorp aan de Zeedijk: "Joost Minderhoud Wz (zoon van Willem van Noute uit 'De Oranjeboom' op Westkapelle) kwam met zijn vrouw Willemina van Rooijen (dochter van Leus van Rooijen) in een zaak op de hoek van de Varkensmarkt en de Hoogstraat. Later kwamen ze in 'Kanaal- en Spoorzicht'".
  • In 1885 trouwde Elisabeth de Kat met Jan Cornelis Verseput (zeeuwengezocht [8]), die in de zaken Verseput, Verseput (2), Gezelligheid en Du Commerce zat.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen