Middelburg Dronk

Kanaal en Spoorzicht

 

Kanaal en Spoorzicht

Teerpakhuizenstraat P 255
Middelburg

 

Deze herberg, later café, stond ook enige tijd bekend als 'de herberg van Pennij' en lag in de buurt van het Kanaal door Walcheren, aan de Teermagazijnstraat (later Teerpakhuizenstraat) P 255. Op het kaartje bij de afbeeldingen kun je zien waar die straat zich bevond, in het Middelburg van voor 1970. Bestond ongeveer van halverwege de negentiende tot begin twintigste eeuw - een opvolger van 't Oranje Boomtje, De Moriaan, 't Moriaans Hoofd en De Groote Oranjeboom. De Teerpakhuizenstraat moest, evenals de Winterstraat en het Vlissings Wagenplein, begin jaren ´70 wijken voor de aanleg van de Schroebrug en het, inmiddels ook al verdwenen, zwembad Poelendaele

Geschiedenis

1850
I. de Broekert

Koopman Izaak de Broekert (zeeuwengezocht [1]) koopt in mei 1850 herberg De Groote Oranjeboom en hij noemt zijn zaak Kanaal en Spoorzicht.

1861
P. Geldof

Pieter Geldof volgt Izaak de broekert op in 1861 en in 1869 heeft hij het beroep Koffijhuis "Kanaal- en spoorzigt" (zeeuwengezocht [2]) - koffiehuishouder Pieter Geldof overlijdt in 1872 (zeeuwengezocht [3])

1872
Abraham Pennij

Abraham Pennij (ook gespeld Penny) is in 1872 de opvolger van Pieter Geldof en staat in 1874 geregistreerd Koffiehuishouder, "Kanaal- en Spoorzicht" (zeeuwengezocht [4]).

1883
P. Hubregtse

De herberg van Pennij wordt in 1883 gekocht door Pieter Jacobus Hubregtse (zeeuwengezocht [5]) die in 1893 (met anderen) vergeefs poogt de Teerpakhuizenstraat om te dopen in Kanaalstraat. Hubregtse verkoopt de zaak in 1898 en overlijdt datzelfde jaar (zeeuwengezocht [6])

1898
J.K. Minderhoud en Willemina Maria van Rooijen

Joost Kornelis Minderhoud (zeeuwengezocht [7]) neemt de zaak in 1898 over van Hubregtse en wanneer hij (eerder eigenaar De Eendracht (2) op de Varkensmarkt) in 1903 overlijdt (zeeuwengezocht [8]) zet zijn weduwe Willemina Maria van Rooijen de zaak tot 1919 voort.

1919
P.Q. Wessels

Philippus Quirinus Wessels vestigt zich in 1919 in Middelburg (zeeuwengezocht [9]) en hij neemt Kanaal en Spoorzicht over van Willemina van Rooijen.

1928
J.J. Kerkhof

Jacoba Johanna Kerkhof neemt de zaak in 1928 over van Wessels. Zij verkoopt de zaak in 1933 en is in juli van dat jaar zonder beroep (zeeuwengezocht [10])

1933
M. Nagelkerke

Mattheeus Nagelkerke vestigt zich maart 1833 in Middelburg (zeeuwengezocht [11]) en hij neemt Kanaal en Spoorzicht over van Jacoba Kerkhof.

1940
H.M. Verswijveren

In maart 1940 vraagt Hermanus Mattheus Verswijveren - net vertrokken uit De Vriendschap (2) in dezelfde straat - verlof A aan voor het pand Teerpakhuizenstraat 30. Het pand wordt een aantal maanden later zwaar beschadigd bij beschietingen (zie foto rechtsboven) en zal nooit meer als café in gebruik zijn. Het pand wordt op een gegeven moment afgebroken en op die plaats komt het benzinestation (zie ook foto hieronder) van Ko de Bruijn, de latere eigenaar van het Schuttershofcomplex.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Kanaal_en_Spoorzicht/fotos


Naamgeving

Het café werd ook Spoor en Kanaalzigt genoemd, zo blijkt uit een advertentie uit 1872.

Bijzonderheden

Abraham Pennij Vader geborene op dinsdag 21 oktober 1873 Middelburg Aktedatum : 23-10-1873, aktenummer (document number) : 447 Geboren te (born in) : Middelburg, op (on) 21-10-1873Abraham Pennij Zoon van :Vader (father) : Abraham Pennij Leeftijd (age) : 27 Beroep (occupation) : koffiehuishouderMoeder (mother) : Anna Margaretha Buijs Beroep (occupation) : zonder Adres: wijk P, nummer 255

  • Mattheeus Nagelkerke (zeeuwengezocht [12]) was een broer van Jacobus Nagelkerke (zeeuwengezocht [13]) van Het Gouden Slot en De Beurs - ze hadden het niet van een vreemde, want hun vader was herbergier in 's-Heerenhoek.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen