Middelburg Dronk

Het Royaal Koffijhuis

Het Royaal Koffiehuis uit de hand te koop, MCO 28-2-1764.JPG
Algemeen
Soort Cafe
Eigenaar B. Versteeg
Adres Bellinkstraat
Links
Tijdlijn
Periode 1760-1770
Voorganger(s) In de Turk of ´t Coffiehuis
Opvolger(s) 't Amsterdamsche Kofijhuis
Gebied
Zie ook Bellinkstraat

Een koffiehuis in de Bellinkstraat G 173 (later vernummerd tot 17) te Middelburg - wellicht opvolger van In de Turk of ´t Coffiehuis en voorganger van 't Amsterdamsche Kofijhuis.

Geschiedenis

1763
B. Versteeg

Bernardus Versteeg zit in 1763, en wellicht al eerder, in Het Royaal Koffijhuis - hij verkoopt de zaak op 4 mei 1764 aan Huijbertus de Bruijne voor 100 pond Vlaams (zeeuwengezocht [1]).

1764
H. de Bruijne

Huijbertus de Bruijne zit vanaf 1764 in het koffiehuis - in 1770 wordt zijn insolventen boedel van een Huis en Erve genaamd het Royaal Koffijhuis, staande aan de Bellingstraat verkocht.

1770
A. Carlier

Anthonie Carlier koopt Het Royaal Koffiehuis op 24 juli 1770 voor 946 pond Vlaams (zeeuwengezocht [2]) en vraagt in dat jaar een vergunning aan in herberg Het Hof van Holland aan de Balans in Middelburg: "Met decreet verkopen gunninge van haar Ed. Achtb. dezer stad te mogen exërceeren het Koffyschenken en het zetten van een biljart en daegs daar aan, in het gemelde koffijhuis, een partij Canaster en Vincent Tabak, Pijpen en Arak, alsmede een extra mooye biljart, speeltafeltje en verdere goederen tot het gemeld koffijhuis behoorende, die daags voor de Verkooping zullen te zien zijn". Carlier zet de zaak in 1774 te koop en wanneer hij op 16 november 1775 overlijdt (zeeuwengezocht [3]) neemt Roelof Lente de zaak over

1775
R. Lente

Roelof Lente is vanaf 1775 eigenaar van Het Royaal Koffijhuis. Een advertentie in de Middelburgsche Courant uit 1778 geeft aan dat Hendrik van Helden in het koffiehuis komt waar Roelof Lente dan de scepter zwaait.

1778
H. van Helden

Hendrik van Helden neemt in 1778 de scepter over van Roelof Lente. Hij koopt op 10 mei 1780 een pand in de Bellinkstraat voor 401 pond Vlaams; de verkoper is onbekend (zeeuwengezocht [4]). Van Helden staat in 1797 geregistreerd als koffiehuishouder op het adres A 124, later vernummerd tot Korte Giststraat 2-4 - hij zit dan in Van Aartsen en later ook nog in Het Sassche Veerhuis aan de Rouaansekaai. Het Royaal Koffijhuis wordt hoogstwaarschijnlijk opgevolgd door 't Amsterdamsche Kofijhuis - die zaak was rond 1811 gevestigd in de Bellinkstraat

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het Royaal Koffiehuis/fotos


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Bellinkstraat G 173 (later vernummerd tot 17) Middelburg

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek