Middelburg Dronk

Het Sassche Veerhuis

 

Het Sassche Veerhuis

Rouaansekaai 114
4331 HE Middelburg

 

Een herberg c.q. Logement aan de Rouaansekaai G 114 te Middelburg.


Geschiedenis

1784
C. Baak

Cornelis Baak koopt op 19 januari 1784 een huis aan de Rouaansekaai voor 400 pond Vlaams van Johan George Dietz (zeeuwengezocht [1]). Op 5 januari staat Baak echter als herbergier geregistreerd op het adres Lange Sint Pieterstraat A 65 (zeeuwengezocht [2]) - wellicht heeft hij toen de herberg verhuurd aan H. Haak en J. Hendriks. Hoewel er vooralsnog geen bewijzen te vinden zijn is Cornelis Baak bijna zeker de vader van latere eigenaar Aarnout Baak, die zijn zoon bij de geboorte in 1818 (zie onder) de naam Cornelis Willem geeft.

1797
H. Haak en J. Hendriks

Op het adres Rouaanschekade G 114 zat al in 1797 een herberg. In dat jaar meldt Zeeuwen Gezocht zelfs twee herbergiers op het adres,te weten Hendrik Haak (zeeuwengezocht [3]) en Jacob Hendriks (zeeuwengezocht [4]) - Jacob Hendriks zat ook in De Zilvre Vloot op de Varkensmarkt.

1810
A. Baak

In 1810 treedt Aarnout Baak in het huwelijk met Henrika Jeffreij en wordt hij herbergier - hij staat in 1812 ook als zodanig geregistreerd (zeeuwengezocht [5]) en de geboorte van een zoon in 1818 bevestigt de locatie Rouaansekaai G 114 (zeeuwengezocht [6]). Op enig moment wordt hij naast herbergier tevens Commissaris van het Rotterdamsche Beurtveer, wat qua locatie zeer praktisch is. Baak zit tot aan zijn overlijden in het pand - hij overlijdt in 1858 (zeeuwengezocht [7]). Wellicht hebben de erven de herberg nog tot 1860 voortgezet.

1860
G. Gillissen

In 1860 komt het pand te huur - G. Gillissen huurt wellicht het pand in 1860, want hij staat er in 1861 als herbergier geregistreerd (zeeuwengezocht [8]) - een jaar later vertrekt hij.


Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

  • Wellicht bestond er een familierelatie met Robberdina Baak van de herberg Sint Sebastiaen in Arnemuiden.
  • Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van april 1818 geeft aan dat logement Het Sassche Veerhuis aan de Rouaansekaai (tegenover de Spijkerbrug) te koop staat. In de advertentie staat tevens dat informatie kan worden ingewonnen bij de Wed. van Helden, in de Bellingstraat. Zij, Elizabeth van Bruykom, trad in 1801 in het huwelijk met Hendrik van Helden (zeeuwengezocht [9]). Wanneer van Helden in 1806 overlijdt (zeeuwengezocht [10]) laat hij een voor die tijd riant bedrag na van 2.976 pond Vlaams en 19 schellingen. Van Helden deed veel in onroerend goed en zat eerder in Het Royaal Koffijhuis in de Bellinkstraat en Van Aartsen in de Korte Giststraat. Wellicht was Van Helden, en later zijn weduwe, enige tijd in het bezit van het pand.
  • In eerste instantie had de naam van dit etablissement Rouaansche Kade als werktitel. Uit de Middelburgsche Courant komt naar voren dat er voor 1860 ook een herberg/logement was gelegen op Rouaansekaai nummer G 114, dus naast het pand, Rouaansekaai G 115, waar begin 19de eeuw zaken als Het Schippershuis (2) en Het Rotterdammer Veerhuis zaten. Aangezien Het Schippershuis (2) in 1818 gevestigd is op Rouaansekaai G 115 kan het bijna niet anders dat het te koop staand Sassche Veerhuis, op de Rouaansekaai tegenover de Spijkerbrug, gevestigd was op nummer G 114.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Rouaansekaai G 114

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland
  • Foto's: Zeeland in Beeld, Zeeuws Archief