Middelburg Dronk

Het Rotterdammer Veerhuis

Een herberg aan de Rouaansekaai G 115 in Middelburg - een opvolger van De Florentijnsche Lelie, De Drie Indianen, De Drie Morianen en Het Schippershuis (2) en een voorloper van Het Rotterdamsch en Goesch Veerhuis, hotel Hamel, hotel Bal, Het Zeeuws Koffiehuis en café De Jager.

Geschiedenis

1824
L. Reuvekamp

In 1824 opent Lauwrens Reuvekamp herberg Het Rotterdammer Veerhuis op het adres Rouaansekaai G 115 in Middelburg.

1834
J.E. Kulderij

n een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 7 januari 1834 staat dat Het Rotterdammer Veerhuis, gelegen aan de Rouaansekaai, door toeval uit de hand te koop is. In genoemde advertentie wordt tevens gemeld dat de zaak eerder Het Oude Schippershuis genoemd werd - eigenaar is Reuvekamp. Lauwrens Reuvekamp was in 1824 getrouwd met logementhoudster Janna Elizabeth Kulderij en zij neemt wellicht de zaak van Reuvekamp over, want in 1844 geeft een advertentie in de Middelburgsche Courant van dat de weduwe Reuvekamp haar logement op 5 september 1844 overdoet aan de weduwe M.F. Warnau-van Lamper .

1844
M.F. Warnau-van Lamper

Op 5 september 1844 is Marie Francoise Warnau-van Lamper de nieuwe eigenaar van Het Rotterdammer Veerhuis - zij zat eerder in De Eendracht

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Rouaansekaai 115 Middelburg

Externe links

Bronnen