Middelburg Dronk

De Drie Indianen

Een herberg aan de Rouaansekaai G 115 in Middelburg - een opvolger van De Florentijnsche Lelie en een voorloper van De Drie Morianen, Het Schippershuis (2), Het Rotterdammer Veerhuis, Het Rotterdamsch en Goesch Veerhuis, hotel Hamel, hotel Bal, Het Zeeuws Koffiehuis en café De Jager.

Geschiedenis

1666
Roeland de Pau

De Collectie Zeeuwsch Genootschap 60 Middelburg geeft aan dat Roeland de Pau op 15 oktober 1666 in herberg De Drie Indianen zit. Wellicht is deze Roeland ook bekend onder de naam Pieter Roelens Pau die op 30 augustus 1704 overlijdt terwijl hij Over de Punt woont (zeeuwengezocht [1]) die verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Naamgeving

Dat was de naam van het pand

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Rouaansekaai G 115 Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Foto's en affiche: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek