Middelburg Dronk

Het Schippershuis (2)

 
 

Een herberg aan de Rouaansekaai G 115 in Middelburg - een opvolger van De Florentijnsche Lelie, De Drie Indianen en De Drie Morianen en een voorloper van Het Rotterdammer Veerhuis, Het Rotterdamsch en Goesch Veerhuis, hotel Hamel, hotel Bal, Het Zeeuws Koffiehuis en café De Jager.

Geschiedenis

1797
W. Mieras

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 25 mei 1797 geeft aan dat Willem Mieras in Het Schippershuis zit - hij staat dat jaar als Herbergier/schipper geregistreerd (zeeuwengezocht [1]) - Mieras zat eerder in St. Joris.

1818
J.E. Kulderij en J. Snel

Josias Jacobus Kulderij staat in 1818 geregistreerd als herbergier (zeeuwengezocht [2]), maar een jaar later zit zijn schoonzoon Jacob Snel in de herberg (zeeuwengezocht [3])

1823
J.E. Kulderij

Wanneer Jacob Snel in 1823 overlijdt (zeeuwengezocht [4]) zet zijn weduwe Janna Elizabeth Kulderij de herberg voort. Een jaar later hertrouwt Jan met Lauwrens Reuvekamp (zeeuwengezocht [5]) die de herberg voortzet onder de naam Het Rotterdammer Veerhuis.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

  • In 1797 staat Willem Mieras als Herbergier/schipper geregistreerd op het adres Lange Sint Pieterstraat A 66 - op dit adres was in de 16de eeuw herberg De Groene Ridder gevestigd.
  • Bijschrift Beeldbank Zeeland bij affiche verkoop 1837: "openbare verkoping van huizen en erven op de Rouaansekaai genaamd De Drie Indianen (een logement en koffijhuis), in de Sint Geertruidstraat, op de Houtkaai, in de Herenstraat, in de Sint Janstraat genaamd De Korenbloem en De Vergulde Kleerborstel, in de Sint Jansgang, in het Garnaalstraatje in de Zusterstraat genaamd Het Bad Van Avontuur, in de Gravenstraat o.a. genaamd De Kristallijnen Beker, Het Waterlands Boerinnetje en De Twee IJzeren Banden, in de Winterstraat genaamd Het Schip Vol Zeilen, op de Achtersingel, aan het Bolwerk bij de Langevijlepoort"
  • Bijschrift Archieven.nl bij de prent uit 1830: "Hoewel België sinds oktober 1830 onafhankelijk was, bleef koning Willem I zich daartegen verzetten. Hij belegerde daartoe onder andere de grens. Op deze steendruk van Steuerwald en Co. naar een tekening van C. Kimmel is 'het vertrek van twee kompagniën dienstpligtigen en vrijwilligers van den 1e ban dienstdoende schutterij van Middelburg' te zien. Het vertrek vond plaats op 1 december 1830 op de hoek van de Dam en de Rouaansekaai"

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Rouaansekaai 115 Middelburg

Externe links

Bronnen

Waarschuwing: de standaardsortering "Schippershuis (2), Het" krijgt voorrang voor de sortering "Schipperhuis (2), Het".