Middelburg Dronk

Bal

Een koffiehuis annex hotel aan de Rouaansekaai G 115 in Middelburg - een opvolger van De Florentijnsche Lelie, De Drie Indianen, De Drie Morianen, Het Schippershuis (2), Het Rotterdammer Veerhuis en Het Rotterdamsch en Goesch Veerhuis en een voorloper van hotel Hamel, Het Zeeuws Koffiehuis en café De Jager.

Geschiedenis

1878
C. Bal en E.A.C. Verton

In 1878 neemt Cornelis Bal Het Rotterdamsch en Goesch Veerhuis over en geeft zijn zaak de naam hotel Bal. Wanneer Cornelis Bal op 21 mei 1888 overlijdt (zeeuwengezocht [1]) zet zijn weduwe Elizabeth Antonia Cornelia Verton de zaak nog even voort. In juni van dat jaar doet notaris J. de Vos een oproep in de Middelburgsch Courant: "Die te vorderen hebben of ter zake van borgtocht zouden kunnen krijgen van -of die verschuldigd zijn aan den boedel van de heer C. Bal, in leven Hotel- en Koffiehuishouder aan de Rouaansche Kaai te Middelburg, gelieve opgave of betaling te doen ten kantore van den notaris J. de Vos." De weduwe van C. Bal staat in 1890 echter nog steeds geregistreerd op het adres Rouaanschekaai G 115 (zeeuwengezocht [2]) - in dat jaar neemt Hamel hotel Bal over.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Bal/fotos


Naamgeving

Vernoemd naar de eigenaar

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Rouaansekaai 115 Middelburg

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek
  • Foto: Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek