Middelburg Dronk

Het Rotterdamsch en Goesch Veerhuis

 

Het Rotterdamsch en Goesch Veerhuis

Rouaansekaai 115
4331 HE Middelburg

 

Een herberg aan de Rouaansekaai G 115 in Middelburg - een opvolger van De Florentijnsche Lelie, De Drie Indianen, De Drie Morianen, Het Schippershuis (2) en Het Rotterdammer Veerhuis en een voorloper van hotel Hamel, hotel Bal, Het Zeeuws Koffiehuis en café De Jager.

Geschiedenis

1857
W. van Schaik Serlé

Uit een affiche van de Zeeuwse Bibliotheek (record 7095 Beeldbank) blijkt dat Het Rotterdamsch Veerhuis of Het Rotterdammer Veerhuis was gelegen in een pand met de naam 'De Drie Indianen' en al in 1837 werd verkocht onder die naam. De zaak bestond echter al eerder en heette toen Het Schippershuis (2). In 1854 heette de zaak het Rotterdamsche koffijhuis - verwarrend, want er was in die tijd ook een Rotterdamsche Koffijhuis op de Kinderdijk. Willem van Schaik Serlé neemt Het Rotterdamsch en Goesche Veerhuis in 1857 over en wanneer hij in 1869 overlijdt (zeeuwengezocht [1]) doet zijn weduwe Margaritha Johanna Baars de zaak over aan mej. J.C. Rahlenbeek.

1869
J.C. Rahlenbeek

Mej. Johanna Cornelia Rahlenbeek volgt in 1869 Van Schaik Serlé op.

1873
R. Klavis

In 1873 zit R. Klavis (die adverteert met logement 'Het Stoombootje', wellicht geïnspireerd op het naburige logement De Stoomboot (2) ) als huurder c.q. pachter in Het Rotterdamsch en Goesch Veerhuis.

1874
C.A.W. Govaard en J.C. Rahlenbeek

Constantinus Albertus Wilhelmus Govaard is huurder c.q. pachter van 1874 tot 1877 (zeeuwengezocht [2]), maar in 1874 staat ook logementhoudster, J.C. Rahlenbeek mejuffrouw, Rotterdamsche en Goessche veerhuis op het adres geregistreerd (zeeuwengezocht [3]). In 1877 doet mej. Rahlenbeek haar zaak over aan Cornelis Bal die de zaak omdoopt tot hotel Bal.

Foto's

Meer foto's zijn te vinden op De_Jager/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Rouaansekaai 115

Externe links

Bronnen