Middelburg Dronk

Tramhalte (2)

 

Tramhalte (2)

Nieuwe Vlissingseweg 676
4335 Middelburg

 

Een café dat tussen 1910 en 1940 was gelegen aan de Nieuwe Vlissingseweg 309. In het begin van de 20ste eeuw hoorde het gedeelte van de Vlissingsche weg, dat men toen Nieuwe Abeele noemde, bij West-Souburg - later kwam Nieuwe Abeele bij de gemeente Middelburg en werd het adres Nieuwe Vlissingseweg 676. Op de foto rechtsboven is het café duidelijk te zien - opvolger van Kleine Abeele en voorloper van Abeele.

Geschiedenis

1910
Johannes Jacobus Holthuijzen

Johannes Jacobus Holthuijzen opent in 1910 cafe Tramhalte aan de Nieuwe Vlissingseweg 309 in Middelburg.

1912
J.F. van Boekhoud

Johannes Frederik van Boekhoud wordt op 1 mei 1912 de opvolger van Holthuijzen.

1914
Jan Roose

In 1914 neemt Jan Roose Tramhalte over van Van Boekhoud. Roose zit in de zaak tot 1921.

1921
Cornelis Flipse

Cornelis (Kees) Flipse wordt in 1921 de nieuwe eigenaar van Tramhalte. Hij dient een verzoek in bij de gemeente om zijn café voor de tramreizigers open te houden tot 's avonds half twaalf, hetgeen met zeven tegen vier stemmen wordt toegestaan. Wanneer Flipse op 31 december 1934 op 43-jarige leeftijd overlijdt, wordt de zaak voortgezet door zijn weduwe, P.B.A. Flipse-Strijd.

1935
P.B.A. Flipse-Strijd en M. Oele

Vanaf 1 januari 1935 zet Pieternella Boudewina Adriana Flipse-Strijd de zaak van haar overleden echtgenoot voort. In 1937 hertrouwt ze. Café Tramzicht houdt in 1941 op te bestaan. Op 11 september 1940 wordt het café openbaar verkocht met de aantekening dat de zaak nog tot 1 mei 1941 aan M. Oele verhuurd is voor fl. 7,50 per week - het is niet bekend of hij het café daarna nog heeft voortgezet. Dit betekende echter niet het einde van de horecageschiedenis van het pand, want later vestigt zich café-restaurant Abeele in het pand.

1910

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Tramhalte (2)/fotos


Geschiedenis

1910
J.J. Holthuijzen

Of Holthuijzen ook de eerste eigenaar is geweest van Tramhalte op Abeele is niet bekend. Wel dat hij in januari 1910 vergunning heeft gekregen voor verkoop van sterke drank in 't klein en dat hij bij de gemeente ingeschreven staat als Johannes Jacobus, van beroep timmerman. Holthuijzen wordt enkele jaren later raadslid in de gemeente Oost- en West-Souburg.

1912
J.F. van Boekhoud

Johannes Frederik van Boekhoud, geboren op 9 december 1861 te Vlissingen (zeeuwengezocht [1]), zit in 1912 in het café Tramhalte aan de Nieuwe Vlissingseweg 309 te West-Souburg.

1914
J. Roose

In 1914 neemt J. Roose Tramhalte over van J.F. Boekhoud - Roose zit in de zaak tot 1921.

1921
C. Flipse

Cornelis (Kees) Flipse wordt in 1921 de nieuwe eigenaar van Tramhalte. Wanneer Flipse op 31 december 1934 op 43-jarige leeftijd overlijdt, wordt de zaak voortgezet door zijn weduwe, P.B.A. Flips-Strijd.

1935
P.B.A. Flipse-Strijd en M. Oele

Vanaf 1 januari 1935 zet de weduwe Flipse-Strijd de zaak van haar overleden echtgenoot voort. Café Tramzicht houdt in 1941 op te bestaan. Op 11 september 1940 wordt het café openbaar verkocht met de aantekening dat de zaak nog tot 1 mei 1941 aan M. Oele verhuurd is voor fl. 7,50 per week - het is niet bekend of hij het café daarna nog heeft voortgezet. Dit betekende echter niet het einde van de horecageschiedenis van het pand, want later vestigt zich café-restaurant Abeele in het pand.

Mooie verhalen

Niet mooi, maar niettemin een verhaal: Kees Flipse stierf in 1934 op jonge leeftijd omdat hij, volgens een familielid, "zoop hij bij het leven want hij was z'n eigen beste klant".

Naamgeving

Het café stond bij een tramhalte - het café werd echter ook wel Nieuwe Abeele genoemd.

Bijzonderheden

  • Naast Café Tramhalte aan de Nieuwe Vlissingseweg, toen West-Souburg, was er tegelijkertijd nog een Tramzicht op het Marnixplein in West-Souburg. Dit laatste café was enige tijd in bezit van D. van Sluijs (Benelux en Het Melkboerinnetje.
  • De locatie Nieuwe Abeele ter hoogte van de kruising van de Nieuwe Vlissingseweg en de Abeelseweg. Voor het kanaal er was liep de Abeelseweg door naar Groot Abeele op het grondgebied van Oost-Souburg. De Nieuwe Abeele werd in die tijd Kleine Abeele genoemd, de naam die het nu weer draagt. Wellicht is de Tramhalte qua locatie dus een opvolger van de herberg Kleine Abeele rond 1770 gesitueerd was op de Kleine Abeele, dat toen behoorde tot Middelburg Ambachten.
  • Het pand Nieuwe Vlissingseweg 309: Café-Restaurant Abeele is, toen het kanaal er al lag, kort na 1900 gebouwd,. Tot 1900 was er, volgens de kaarten, geen bebouwing op deze plaats. In verband met het pontje tussen Groot-Abeele en Nieuw-Abeele deed de uitspanning/het café ook hoogstwaarschijnlijk dienst als veerhuis.

Adres en contactgevens

Nieuwe Vlissingseweg 309 Middelburg

Externe links

Bronnen