Middelburg Dronk

Het Melkboerinnetje

 

Het Melkboerinnetje

Vlissingsestraat 6
Middelburg

 

Een café dat tussen 1817 en 1970 was gelegen aan de Vlissingsestraat K 42 (later vernummerd tot 6) in Middelburg. De zaak was een voorloper van café De Vriendschap.

Foto's

Meer foto's zijn te vinden op Het_Melkboerinnetje/fotos


Geschiedenis

1817
E. Cornelissen

Van 1817 tot 1826 is E. Cornelissen herbergier op het adres Vlissingsestraat K 42

1861
W.C. Stevens

Stevens zit van 1861 tot 1869 in Het Melkboerinnetje en wordt, zoals een advertentie uit de Middelburgsche Courant van oktober 1865 aangeeft, vervolg wegens nalatigheid aangezien hij het slachtoffer van een ongeluk niet geen hulp in zijn zaak wilde verlenen.

1869
C. Kleijn

Van 1869 tot 1875 houdt C. Kleijn logement Het Melkboerinnetje (zeeuwengezocht [1]).

1875
W.C. Stevens

Wijnand Carolus Stevens zit van 1875 tot 1888 wederom in Het Melkboerinnetje - hij staat geregistreerd als logementhouder en schoenmaker (zeeuwengezocht [2]). In 1888 wordt de zaak te koop gezet.

1888
M.P. Simonse en C.P. de Vroome

Marinus Pieter Simonse koopt Het Melkboerinnetje in 1888 voor Fl. 1.621 - hij blijft in de zaak tot zijn overlijden in 1897 (zeeuwengezocht [3]). Het Melkboerinnetje wordt voortgezet door zijn weduwe Cornelia Pieternella Simonse-de Vroome (zeeuwengezocht [4]), zij zet de zaak voort tot 1904.

1904
J. Janse en Frans Cosijn

J. Janse zit in 1904 in de zaak en hij wordt in 1908 opgevolgd door Frans Cosijn, zat eerder De Reizende Koopman en De Stad Goes (2) en later Zeelandia (2) en De Zwarte Ster een vergunning aan voor het pand - hij blijft daadwerkelijk zelf in de zaak tot 1914.

1914
C. van Aartsen

Vanaf 1914 zit C. van Aartsen in Het Melkboerinnetje - hij is wellicht pachter van Cozijn, want die vraagt in 1923 nog een vergunning aan voor het pand. Van Aartsen staat in 1940 nog steeds geregistreerd op het adres als fabrieksarbeider en logementhouder (zeeuwengezocht [5]) - hij stopt in 1947.

1947
Dies van Sluijs en A. van Sluijs

Op 2 april heropent Dies van Sluijs (zie ook Benelux ) Het Melkboerinnetje - de zaak werd echter gedreven door zoon A. van Sluijs zoals de openingsadvertentie ook aangeeft. Dies van Sluijs verkoopt de zaak in 1957 aan de brouwerij Dommelsch. De zaak is nog wel eigendom van de familie van Aartsen. Op een foto uit 1962 staat boven het vergunningsbordje nog de naam M.C. van de Koorde-van Aartsen. Zij woonde aan de Vlissingsestraat 58 en was de dochter van Cornelis, die overleed in 1953.

1957
Bram van der Weele

Vanaf 1957 zat Bram van der Weele (eerst samen met vrouw Lootje tot eind 1963/begin 1964) in de zaak tot hij op 24 mei 1966 overleed. Bram van der Weele was de laatste uitbater van Het Melkboerinnetje, dat werd omgedoopt tot De Vriendschap. Toen de Teerpakhuizenstraat werd gesloopt werd ook het café De Vriendschap (2) gesloopt, waarna caféhouder Gillis Kieboom naar Het Melkboerinnetje verhuisde en de naam meenam. In het pand zaten later nog De Buren, café Update en Chillout, dat in 2011 werd gesloten wegens drugshandel. V.d. Weele was tussen 1954 en 1957 ook eigenaar van café De Beurs op De Dam. Hij werkte ook nog enige tijd als kelner voor van Sluijs op de Turfkaai.

Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen