Middelburg Dronk

Denies

 

Denies

Dam
Middelburg

 

Een friteskraam die tussen 1933 en circa 1975 op de Dam in Middelburg stond, tussen café Damzicht en Molstraat.

Geschiedenis

1933
Jan M. van den Berge

In een advertentie uit de PZC van 8 november 1933 meldt Jan M. van den Berge dat zijn friteskraam aan de Dam op maandag, dinsdag en woensdag geopend is.

1935
Heinrich Denies

In 1935 neemt Heinrich Denies de zaak over van van den Berge. Denies verkocht naast frites etc. ook enige tijd zelfgebakken chips en was daarmee de enige in Middelburg. Kleinzoon Harry schrijft: "Nog een aanvulling wat betreft mijn opa Heinrich. Dat van de chips klopt, maar hij verkocht ook oliebollen. Ouderwets, de hete pan schuin tegen het leren schort en dan het deeg erin laten glijden. En er gaat ook het verhaal dat hij na de bevrijding van Middelburg in opdracht van het Rode Kruis de Middelburgers van oliebollen heeft voorzien. Ik heb dit verhaal van zijn zoon John, mijn vader. Verifiëren kan ik het echter niet."

1935
Henk Denies

In 1956, na het overlijden van zijn vader, neemt Henk Denies de zaak over en hij blijft in zijn friteskraam tot 1966.

1966
Sjaak Joziasse

Op 11 juli 1966 opent nieuwe eigenaar Sjaak Joziasse zijn kraam. Hij plaats een advertentie met de tekst: We zijn er weer, Sjaak Joziasse's Frites Hiermee refereerde hij aan aan de zaak Joziasse (2) (het latere Cafetaria Lammers) aan de Banckerststraat van zijn vader Izaak Joziasse die trouwens eerder in De Geere, de Veiling en Joziasse zat. Het is niet bekend hoelang Sjaak Joziasse in het friteskraam heeft gezeten - hij was later nog ober in de Vriendschap.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Denies/fotos.


Naamgeving

Eigenaars

Bijzonderheden

Henk Denies had zo af en toe kostgangers - een van die kostgangers was Jacky Blitz, in die tijd uitbater van Chez verre d'or in de Reigerstraat.

Mooie verhalen

De PZC van 14 juli 1960 bevat een artikel dat de kop Souburgs meisje ternauwernood uit water gered. Het meisje, Sari genaamd, lag al even tussen de verraderlijke balken in het water van het dok aan de Dam tot friteskraameigenaar Henk Denies samen met Leo van Liere het trapje afliepen en de redding werd ingezet. Half in het water hangend riep Henk naar Leo: "Ga jij het water in, jij kan zwemmen, ik niet." samen haalden ze het meisje uit het water dat na enige kunstmatige ademhaling kwam ze gelukkig weer bij haar positieven. Of ze later nog eens patat is wezen halen bij Henk is de vraag.

Externe links

Bronnen