Middelburg Dronk

Onze Lieve Vrouwe Abdij

 

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Abdijplein 1
4311 BK Middelburg

 

Een klooster dat tussen 1127 en 1574 was gevestigd aan het Abdijplein - een voorloper van Het Prinsenlogement, Het Nederlandsch Logement, De Abdij.

Geschiedenis

1127
Nicolaas de Castro

In 1127 vestigde zich een groep Norbertijnen uit Antwerpen in Middelburg en stichtte daar de "Onze Lieve Vrouwe Abdij", ook wel bekend als de "Sint Nicolaas Abdij" (naar de beschermheilige van de belangrijkste inwoners van Middelburg, de kooplieden). Rond 1254 werd aan de noordwestzijde van de "Nederhof" (het Abdijplein) een onderkomen voor de Graaf van Holland (en Zeeland) gebouwd. Het was een flink complex, want al bezocht de graaf de Abdij niet vaak, àls hij kwam, nam hij een uitgebreide hofhouding mee... De prachtlievende Nicolaas de Castro, abt-bisschop, zetelend in de Abdij, liet tijdens zijn bewind (1561-1573) het oude logement afbreken; het nieuwe pand nam de hele westzijde van het Abdijcomplex in beslag. In 1574 viel Middelburg in handen van Prins Willem van Oranje; de Norbertijnen verlieten hun Abdij die ruim vier eeuwen een middelpunt was van geestelijke cultuur, kennis en - niet te vergeten - wereldlijk bestuur in Zeeland. Middelpunt van gezag De traditie van middelpunt van gezag werd voortgezet door de nieuwe orde van bestuurders, de Staten van Zeeland. Ze namen de Abdij in bezit en stonden haar niet meer af, tot de dag van vandaag. De uitgeweken Middelburgse Norbertijnen deden vanuit Vlaanderen nog een poging om tenminste een vergoeding voor hun bezittingen te krijgen. Tijdens het twaalfjarig bestand in de 80-jarige oorlog arriveerde hierover bij de Staten van Zeeland een brief; voor zover bekend is deze nooit beantwoord.. (tekst folder Provincie Zeeland).

Foto's

Geschiedenis

Naamgeving

Bijzonderheden

  • De abdij had een zogenaamde open herbergfunctie wat inhield dat mensen er konden eten, drinken en overnachten. Er moest dus wijn en bier worden gekocht, aangezien de abdij, in tegenstelling tot het Augustijnenklooster en het Minderbroederklooster, niet over een brouwerij beschikte. Dat leidde vaak tot problemen zoals in 1232 met de Middelburgse poorters over het kopen van wijn - het geschil werd beslecht door een uitspraak van Floris IV.
  • Het wapen van Nicolaas de Castro van de Burgt of Verborgh, abt (1558-1572) en bisschop van Middelburg (1564-1572), met bisschopshoed en koorden, (circa 1800), bijgevoegd zijn handtekening en beschrijving (volgens J.F. van Grijpskerke. 't Graafschap van Zeeland ...) en aantekeningen van mr J. Verheye van Citters circa 1800.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen