Middelburg Dronk

PMT

 

PMT

Zuidsingel 126
4331 RW Middelburg

 

Het PMT was tussen 1952 en 1993 een Protestants Militair Tehuis aan de Zuidsingel 126 in Middelburg.

Geschiedenis

1952
J.S. Bakker

J.S. Bakker was huisvader van het protestant militaire tehuis in de Nieuwstraat, waar hij tegelijkertijd de Melksalon Boone uitbaatte, zeg maar de horecapoot van het tehuis. Het pand in de Nieuwstraat wordt verkocht en op 16 september wordt het nieuwe PMT geopend aan de Zuidsingel 126 in Middelburg. Zoals ook al in de Nieuwstraat het geval was, wordt het tehuis niet alleen door militairen gebruikt, maar kunnen er ook recepties, feesten etc. door derden worden georganiseerd.

1960
T. van Urk

T. van van Urk volgt J.S. Bakker op en vraagt in maart 1960 Verlof A aan voor het PMT - helaas overlijdt Van Urk nog dat zelfde jaar.

1960
Doen van Dijk en Clara van Dijk-van Marle

Doen van Dijk en Clara van Dijk van Marle zijn de tehuisleiders tussen 1960 en begin jaren 70. Ze wonen er met hun dochters Joke en Marja van Dijk. Na 1970 verhuist de familie naar Leeuwarden.

1973
I.J. van Damme

In 1974 stoppen I.J. van Damme en echtgenote na een jaar als beheerders van het PMT.

1974
D.M. Stigter

D.M. Stigter volgt in 1974 I.J. van Damme op.

1993
R. Kaldeway

R. Kaldeway is de laatste huisvader van het PMT dat in 1993 de deuren moet sluiten en hiermee vervalt de horecafunctie van het pand.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op PMT/foto's.


Naamgeving

Het christelijk- of protestant militair tehuis werd in de volksmond het PMT genoemd. Militaire tehuizen liggen in de nabijheid van de defensielocaties en vervullen een ‘huiskamerfunctie’ voor militairen. Deze functie bestaat onder andere uit het bieden van een plek voor een geleide vrijetijdsbesteding, de geestelijke verzorging, de restauratieve functie en de sociale functie vanuit de kazerne. In het verleden waren er zo’n 60 militaire tehuizen in Nederland, maar dat aantal is in de loop der jaren aanzienlijk gedaald als gevolg van onder andere de volgende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals: • De verbeterde veiligheidssituatie in Nederland; • De afschaffing van de opkomstplicht; • Diverse bezuinigingen van het Ministerie van Defensie.

Bijzonderheden

  • Het PMT was de protestante pendant van het katholieke KMT in de Blindenhoek.
  • Het pand van het PMT, genaamd De Globe, werd in 1736 ontworpen en gebouwd door Jan de Munck, de stadstimmerman van Middelburg. Hij ging er zelf wonen - hij ontwierp en bouwde o.a. Het Stads Ykhuis en de Lutherse Kerk ook aan de Zuidsingel.

Mooie verhalen

De Casembrootschool

Ik ben door een visueel mankement – zag vaak dubbele vijanden – nooit onder de wapenen geweest, dus ook niet aan het bier gezeten in het PMT. Het PMT slaat echter een bruggetje naar het onderwerp van mijn verhaal, De Casembrootschool, die in het pand ernaast was gevestigd. Nu heet die school De Acaciahof, dus was er even de hoop mijn verhaal te linken aan herberg De Acacia, maar die hoop bleek ijdel, want de ene acacia bleek de andere niet. Enfin, toen ik in het schooljaar 1959-1960 bedremmeld de eerste klas van De Casembrootschool inliep, was de school zowat splinternieuw en rook het naar verf en de adem van de Heer – het ging immers om wat men toen "de school met de bijbel" noemde. Dat betekende klassikale gebeden en iedere maandag moest een uit het hoofd geleerde psalm of gezang worden opgezegd. Onderwijzer Piet(je) Vlieger detoneerde enigszins in dit gewijde klimaat. Hij zat vol met grappen en speelde in zijn vrije tijd toneel bij Het Middelburgs Dilettanten Toneel – in de klas schmierde hij vaak met verve. Hij was ook geen onbekende in de Middelburgse horeca en kwam vaak in het Nederlands Koffiehuis en, wanneer de avond wat verder gevorderd was, in Don Quichotte. In de vijfde werden er bij meneer De Lange ook veel stichtelijke liederen gezongen – hij begeleidde de zang op een enigszins piepend harmonium met blokfluitende meisje in steun. Mijn laatste jaar, de zesde dus, bracht ik door bij meneer Overweg – een stramme en strenge man die op het schoolplein Overpik werd genoemd. Schrijver Jan JB Kuijpers (zie ook Popgroep Rebel) zal dit zeker nog wel weten – we kwamen elkaar een aantal jaren later vaak tegen bij De Beuk. Een andere musicus in spé waarmee ik in de klas heb gezeten was Johan Wattel – hij drumde in de jaren ’70 bij Melrose Abbey en in die tijd kon je hem schilderen in Bar American. De klasgenoot waar ik echter het meeste mee optrok was Daan Tahitu (zie ook De Molukse Factor) – we kwamen bij elkaar over de vloer en zodoende was ik vaak op het kamp aan de Nadorstweg te vinden. Rudi en Tony de Queljoe speelden toen al gitaar en zouden later furore maken in o.a. de legendarische bands Dragonfly en Brainbox - zus Leila, waarmee ik ook in de klas zat, zie ik nog vaak in de stad, maar meer nog in De Wijk. Ik ben later, in de jaren ’80, nog eens terug geweest naar De Casembrootschool voor een reünie. Nostalgie ten top. Johan Wattel was er, Jannie Fransoo, Leila en vele andere bekenden. Overpik was er ook en hij kende me zelfs nog, de dubbele vijand uit mijn kinderjaren.


Oorlog

Annette Goed-Verhulst schrijft: "Mijn moeder woonde er met haar ouders, broer en zussen vanaf 1942.( fam. v. Loo) Het pand was voor de oorlog al in bezit van mijn opa. Omdat de huurder richting randstad verhuisde en opa bang was dat het door Duitsers geconfisqueerd zou worden, zijn ze met het volledige gezin snel van de Herengracht naar Zuidsingel 126 verhuisd. Tijdens luchtalarm schuilden er soms wel 90 mensen uit de buurt in de kelder. Begin jaren '50 waren de meeste kinderen uitgevlogen en zijn ze naar iets kleinere woning verhuisd."

Bronnen

Foto's: Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek en collecties Rudi en Carla van den IJssel en Rob van Hese

Adres en contactgevens

Zuidsingel 126 Middelburg.

Externe links

Bronnen