Middelburg Dronk

Rotterdam

Een café dat tussen 1879 en 1941 was gevestigd aan de Kinderdijk P 127 (later vernummerd tot 92) in Middelburg. De zaak was een opvolger van St. Joris (2), Het Logement van Rotterdam en Rotterdamsch Koffijhuis en een voorloper van Het Schippershuis, Amusement en Don Bosco. In het pand is nu een woning gevestigd.

Geschiedenis

1879
J.B. de Zeeuw

In 1879 is Johannes Baptiste de Zeeuw koffiehuishouder op het adres Kinderdijk P 127 (zeeuwengezocht [1]) - hij vertrekt in 1888.

1888
J.A. Heijliger

Zeilmakersknecht J.A. Heijliger ruilt in 1888 van beroep en wordt de nieuwe uitbater van Café Rotterdam (zeeuwengezocht [2]) - Heijliger blijft tot 1900 in de zaak.

1900
A.H. Broodman

A.H. Broodman zwaait de scepter van 1900 tot 1902.

1902
C. van Langeraad

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1902 geeft aan C. van Langeraad in Café Rotterdam zit - het is niet bekend hoelang hij in de zaak bleef.

1920
M.A. Maljaars

Marinus Adriaan Maljaars is in 1920 de volgende uitbater - hij ging failliet in 1923 (zeeuwengezocht [3]), volgens zijn verklaring omdat hij al enkele jaren geen vergunning meer kreeg om dansmuziek te draaien.

1923
Jacob van Zweeden

In 1923, na het faillissement van Maljaars, komt Jacob van Zweeden (zeeuwengezocht [4]) in Café Rotterdam. Hij staat in 1940 nog op het adres geregistreerd als caféhouder (zeeuwengezocht [5]) maar in maart van dat jaar gaat hij op zijn beurt ook failliet - in april 1941 werd het café heropend onder de naam Het Schippershuis.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Rotterdam/fotos.


Geschiedenis

Naamgeving

Zie 'Bijzonderheden'

Bijzonderheden

  • Jacob van Zweeden is de vader van Pieter Cornelis van Zweeden (zeeuwengezocht [6]) - Pieter Cornelis van Zweeden zat in De Beurs en Monopole.
  • Uit het boek Hop en Gerst veredeld: "Maljaars was vanaf 1911 Amstelagent in Middelburg, in de Korte Noordstraat E 11. Die zaak bestond uit een bierbottelarij en een slijterij. Maljaars was tot 1916 secretaris van de Middelburgse Vereeniging Vergunning, die belangen van de Middelburgse vergunning- en verlofhouders behartigde. In 1919 werd hij verkozen tot lid van de Middelburgse gemeenteraad. Het jaar daarop moet Maljaars in een groot conflict zijn geraakt met de Amstelbrouwerij. Hij werd beschuldigd van het verduisteren van een mineraalwatermachine met schroefdopvuller, een biertapmachine en 15.000 flessen met schroefdoppen, ten nadele van de Amstelbrouwerij. In 1921 werd hem hiervoor een straf opgelegd van twee maanden voorwaardelijk." In datzelfde jaar lokte Maljaars ook een uitspraak van de rechter uit, door ondanks het tapverbod tijdens de kermis toch te tappen.
  • Op deze locatie lijkt ooit ook een Herberg met de naam St. Joris (2) te hebben gestaan. Uit Archieven.nl:

"Akte van schuldbekentenis waarbij Reijndert Willems verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Pel te Zaandam 1.500 Carolus guldens, waarbij als onderpand wordt geleverd een huis en erf "St. Joris", zijnde een herberg, staande en gelegen op de hoek van de Kinderdijk tussen de Spijkerbrug en de Dokbrug." De geschiedenis van dit café gaat erg ver terug. Het wordt sowieso in officiële publicaties van eind achttiende en begin negentiende eeuw al genoemd als Logement Rotterdam en koffijhuis Rotterdam. Later ook als het Rotterdamsch(e) Koffiehuis. Een zekere Van Houte was er begin 19e eeuw eigenaar. Tegenwoordig zitten er in het pand appartementen en op de begane grond bevindt zich watersportzaak Nautic Ring. Het huis heet nog altijd Sint Joris en is in de jaren '70-'80 van binnen dusdanig ingrijpend gerestaureerd dat het lange, rijke caféverleden helemaal is uitgewist.

Mooie verhalen

  • Het mogelijke verhaal uit de archieven van de Gemeentepolitie, bij de demonstratie van de socialisten op de Spijkerbrug voor café Rotterdam in 1931: Op maandag 30 november 1931 was het druk om 15.00 uur in het lokaal van Den Boer aan de Lange Giststraat, zestig à zeventig jonge, meest werkloze, mannen waren aanwezig. De reden was een openbare vergadering die werd belegd door ‘de communist Fondse’ Het doel van de vergadering was de oprichting van een afdeling van het Werklozen Agitatie Comité (WAC) en om tot een besluit te komen over het sturen van een adres aan het gemeentebestuur, waarin onder meer gevraagd zou worden om een wintertoeslag, extra steun met kerstmis en erkenning van de adviescommissie der WAC – spreker Fondse spoorde meermaals de werklozenaan om voor deze eisen te gaan demonstreren.

Inspecteur Avink, aanwezig omwille van de staatsveiligheid, je wist immers maar nooit met die socialisten - noteerde bij terugkomst dat de vergadering géén enkel besluit had genomen, dat ook niemand zich had opgegeven voor de vorming van een adviescommissie en dat het enig debat werd gevoerd door twee lokale SDAP’ers, terwijl overige vragen van ondergeschikt belang waren. De vergadering duurde tot half zes en had dus rustig verloop – niet bepaald een bolsjewistisch oproer…

Externe links

Bronnen